imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,20182017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

 Протоколи правління Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (1922-1930) : Зб. наук. док. / Передм., упор., комент., прим. Р.В. Росляк / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К.: Видавництво Ліра-К, 2017. - 950 с.

ISBN: 978-617-7507-45-20

Основу збірника склали протоколи засідань Правління ВУФКУ. Також публікуються протоколи нарад у голови, членів Правління, окремі протоколи засідань структурних підрозділів (редакторату, художнього відділу та ін.), виробничо-технічних нарад ВУФКУ. До збірника ввійшли деякі протоколи всеукраїнських нарад з питань кіно. Окремо публікуються основні нормативно-правові документи, що регламентували діяльність кіно відомства. Хронологічно збірник охоплює найбільш сприятливі роки для розвитку національного кіномистецтва, починаючи з 1922 року (створення ВУФКУ) і до 1930 р. (коли вітчизняна кіногалузь втратила автономію, а на зміну ВУФКУ прийшов трест «Укрінфільм»). Книга висвітлює поточну діяльність кіномистецтва і дає змогу заповнити чимало невідомих сторінок з історії вітчизняної кіногалузі. Протоколи засідань Правління ВУФКУ публікуються вперше.

Видання розраховане на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського кіно.