imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2021,2020,20192018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2003


 

ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред.: С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2018. - 504 с. 

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8655-9

Збірник містить матеріали пленарних виступів на ІХ Міжнародному конгресі україністів, присвячених висвітленню стану україністичних студій в Україні та світі, розкриттю сучасних вітчизняних суспільно-політичних та соціокультурних реалій. У книзі подано також доповіді, озвучені на історичних секціях, зокрема, ідеться про політичну та соціальну історію минулого й сьогодення України, новітні тенденції розвитку української спільноти в сучасному глобалізованому світі.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників історичної науки.

Завантажити


ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред.: С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2018. - 432 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8646-7

Збірник містить літературознавчі доповіді учасників ІХ Міжнародного конгресу україністів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників української літератури.

 

Завантажити


 ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2018. - 716 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8645-0

Збірник містить мовознавчі доповіді учасників ІХ Міжнародного конгресу україністів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників української словесності.

 

Завантажити