imfe.jpg
  English
.
.
.

СКЛАД

Ради молодих учених
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ:

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Головко О.М.  голова РМВ, м.н.с. відд. АНФРФ

2. Бех М. В.  секретар РМВ, канд. іст.наук., наук.с. «УЕЦ»

3. Бех К.М.  вчений секретар, м.н.с.

4. Броварець Т. М.  канд. філол. наук., м.н.с.

5.Дєдуш О. В.  пров. етнолог відд. АНФРФ

6.Сауляк Б. М.  канд. іст. наук., відд. АНФРФ

7.Веремеєнко Т. Р.  аспір. третього року навчання відд. образотворчого та декор-прикл. мист.

8. Турейський І. О.  аспір. другого року навчання «УЕЦ»

9.Ставицька Я. В.  канд. філол. наук., м.н.с.

10. Калач О.О.  канд.іст. наук., м.н.с. «УЕЦ»

11. Ярова А.В.  канд. іст. наук, м.н.с. «УЕЦ»

12. Коломийчук О.Ю.  канд.іст. наук, м.н.с. «УЕЦ»

 

(станом на 30.12.2021 р.)