imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,20162015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

Андрєєв М. П. Сюжетний покажчик українських народних казок / Упоряд., вступна стаття, післямова та переклад з російської канд. філол. н., доцента С. Д. Карпенко. За матеріалами фотокопії рукопису М. К. Дмитренка - Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. - 184 с.

ISBN 978-966-2635-88-1

Матеріали фотокопії сюжетного покажчика народних казок Миколи Петровича Андрєєва публікуються вперше, хоча частково були задіяні Іваном Березовським при укладанні українського матеріалу до СУС («Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (1979)). Завдяки співпраці фольклористів (І. Березовський, М. Дмитренко, С. Карпенко) видання дає можливість збагатити українське казкознавство.

Покажчик адресовано українським казкознавцям, фольклористам-викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто вивчає народну казку як феномен традиційної культури.