imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2021,20202019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2004,2003

 

 

Збірник наукових студій пам'яті докторки мистецтвознавства Валентини Рубан / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. 520 с.

ISBN 978-966-02-9106-5

У збірнику наукових студій пам'яті докторки мистецтвознавства, членкині-кореспондентки Національної академії мистецтв України Валентини Рубан (1940-2014) поєднано меморіальні матеріали (спогади про вчену, рецензії, аналітичні розвідки про її наукові дослідження, реєстр її основних опублікованих праць) та статті наукових співробітників відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Тематика студій відображає різнобічні наукові зацікавлення В. Рубан українською художньою культурою від Середньовіччя до сучасності.

Для мистецтвознавців, культурологів і всіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної культури загалом і образотворчого мистецтва зокрема.

Завантажити


ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 432 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8958-1

Збірник містить фольклористичні доповіді учасників IХ Міжнародного конгресу україністів, а також матеріали, присвячені культурно-освітнім аспектам українознавства.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського фольклору.

Завантажити


ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2019. - 588 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8847-8

Збірник містить мистецтвознавчі та культурологічні доповіді учасників IХ Міжнародного конгресу україністів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників українського мистецтва.

Завантажити