imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,20202019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Том II. Народна інструментальна музика Середньої Наддніпрянщини / упоряд., вступ. стаття М. Й. Хая ; голов. ред. Г. А. Скрипник. - ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. -Київ, 2019. - 318 с. : нот.

ISBN 978-966-02-8091-5 (загальний)
ISBN 978-966-02-8528-6 (Т. ІІ)

Збірник, підготовлений до друку етномузикологами ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, вперше в українському традиційному етноінструменто-знавстві репрезентує звід антологічних взірців епічної і танцювально-рекреативної музичних практик Середньої Наддніпрянщини. Підбір опублікованих тут творів та «наскрізний» метод їх транскрибування є наступним кроком до впровадження новітніх парадигматичних підходів до структурно-типологічної аналітики імпровізаційно й тематично розгорнутих творів астрофічної (думової) та строфічної (танцювально-приспівкової) побудови.

Вступна стаття та наукові коментарі до дум (С. Грица) та позаобрядо-вих інструментальних награвань (М. Хай), відповідні покажчики (жанровий, географічний, виконавців, збирачів та алфавітний) мають зацікавити фахівців-теоретиків, композиторів та шанувальників фольклору музично-інтонаційним тезаурусом регіону, що став історичним центром формування української мови. 

Завантажити


Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2019. - 676 с. : іл.

ISBN 978-966-02-8928-4 (загальний)
ISBN 978-966-02-8929-1 (ч. 1)

У виданні представлено етнографічні матеріали, що репрезентують традиційну народну культуру українців, які проживають за межами України. Подано відомості про господарські заняття, промисли й ремесла, народне будівництво й архітектуру, кулінарні традиції, родинну та календарну обрядовість. Репрезентовані в книзі перекази про заселення краю, усноісторичні оповідання знайомлять з культурно-історичною спадщиною народу, міжетнічними взаємовпливами у сфері культури. Корпус опублікованих матеріалів дає можливість простежити самобутність та територіально-локальні відмінності української етнокультури, спільність базових, загальнонаціонального характеру, її елементів. Основу праці складаютьпольові записи співробітників «Українського етнологічного центру» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, зібрані під час експедиційних виїздів до Республіки Білорусь, Литовської Республіки, Республіки Молдова, Республіки Польща, Російської Федерації (записи Г. Бондаренко, В. Борисенко, О. Головка, Н. Стішової, Л. Пономар, Ю. Бідношиї, В. Іванчишена, З. Гудченко, Л. Артюх, А. Артюх, Г. Довженок, О. Шиприкевич). До видання також увійшли матеріали, люб'язно надані колегами з України та зарубіжжя: Республіка Білорусь - публікації Федора Климчука (Мінськ), Григорія Аркушина (Луцьк), Олександра Скопненка (Київ), тексти з академічної діалектної хрестоматії «Говори української мови» (Київ, 1977); Республіка Польща - записи Людмили Лабович-Филимонюк, Михайла Глушка (Львів), Лесі Хомчак (Львів); Республіка Молдова - записи Віктора Кожухаря, Катерини Кожухар, В'ячеслава Степанова, Олексія Романчука; Словацька Республіка - науковий доробок Мирослава Сополиги, Надії Вархол, Йосифа Вархола, Зузани Ганудель, Михайла Шмайди; Республіка Казахстан - записи Дениса Чернієнка; Російська Федерація: Республіка Башкортостан - записи Дениса Чернієнка, Максима Пилипака; Бєлгородська область - записи Галини Лук'янець, Наталії Олійник, Михайла Красикова (матеріали експедицій «Стежками Слобожанщини» (2007-2012 рр., Спілка етнологів та фольклористів м. Харкова, Харківський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв)); Волгоградська, Саратовська області - записи Ігоря Шульги, Валентини Синельникової, Дениса Чернієнка; Камчатський край - записи Валентина Пилипчука; Приморський край - записи В'ячеслава Черномаза.

Сподіваємося, що багата палітра розмаїтої інформації про культуру життєзабезпечення та духовне буття українських громад зарубіжжя засвідчить для цілого світу високі цивілізаційні, морально-етичні та естетичні вияви творчого духу українства, його культурну та етногенетичну єдність на територіально віддалених широтах.

Завантажити


Скорбна мати. Ораторія на чотири частини для хору, двох солістів-сопрано, оркестру (клавір). Музика Якова Яциневича, поезія Павла Тичини. 

ISBN 978-966-02-8906-2

 

 

 

 

 


 Велика книга ляльок : Українські народні ляльки в зарисовках Людмили Орлової / упорядник, фаховий редактор, автор передмови і текстових вставок доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАН України Олександр Найден. - К. : Видавничий дім «Стилос», 2019. - 304 с.

ISBN 978-966-193-129-8

Ця книга - певний підсумок праці на ниві лялькарства Людмили Семенівни Орлової (1934-2017), котра майже все своє життя присвятила збиранню, дослідженню та популяризації українських народних ляльок. Мета видання - подати у вигляді чорно-білих рисунків класичні зразки українських народних ляльок, щоб викликати радість зустрічі зі справжнім великим мистецтвом і щем від його правди про життя й нелегкі людські долі в житті, вічні страждання від незбігу мрійних уявлень і реальної дійсності. Народна лялька виникає з повсякденно-буденних тривань як маленьке свято зустрічі зі своїм дитинством, з родовою давниною своїх предків, з дитинством своїх нащадків. На жаль, довелося доробляти і видавати книгу вже без Людмили Семенівни.

Ця книга буде корисною насамперед для тих, хто прагне створювати справжні українські ляльки, традиційні для різних регіонів і місцевостей нашої країни. Фольклористи, етнографи, педагоги, вихователі дитячих садків, студенти, учні знайдуть у ній багатий матеріал для своєї художньо-творчої, педагогічної та наукової діяльності. Тим, хто цікавиться українським народним мистецтвом, ця книга відкриє ще одну досі приховану грань цього мистецтва - невмирущого джерела нашої культури.


 Майдан. Пряма мова. Книга 1 / Розшифр., упоряд. та прим. О.Ю. Чебанюк, О.Ю. Ковальової. - К.: Національний музей Революції Гідності, 2019. - 448 с. - (Усна історія Майдану).

ISBN 978-966-97874-1-5
ISBN 978-966-02-8798-3

35 інтерв'ю, записаних з учасниками та свідками подій Революції Гідності в Україні, складають першу книжку видавничої серії усних історій «Майдан. Пряма мова», започаткованої Національним музеєм Революції Гідності. Упродовж 2014-2019 року науковці зібрали понад 200 інтерв'ю, і сьогодні робота зі збору свідчень триває.

Євромайдан - драматичний період новітньої історії України постає перед нами у спогадах, враженнях учасників тими епізодами пережитого, які вони особисто вважають важливими, які їх найбільше вразили та запам'яталися. Згідно із засадами усної історії як наукового методу інтерв'ю наведено зі збереженням мовних і стилістичних особливостей оповідей та з мінімальними правками, потрібними для полегшення прочитання.

Видання розраховане на широке коло істориків, етнологів, мовознавців та інших гуманітаріїв, музейників, соціологів, а також усіх, хто цікавиться історією України.


 Віват філармонія! До 80-річчя від дня заснування / Ред.-упоряд. І.М. Сікорська. - Кропивницький : Видавництво «Імекс-ЛТД», 2019. - 116 с., іл.

ISBN 978-966-189-478-4

У пропонованій книжці здійснено спробу показати творчість Кіровоградської обласної філармонії - провідного в області закладу культури - крізь призму особистості її директора, заслуженого працівника культури України Миколи Івановича Кравченка. Представлено уривки з художньо-публіцистичної повісті Олега Попова «Спогад на майбутнє» і вибрані інтерв'ю М.І. Кравченка різним всеукраїнським, обласним і міським виданням (розміщеним у хронологічному порядку). Із цікавих запитань журналістів і розповідей, думок та оцінок Миколи Івановича складається історія успіху, будні і свята Кіровоградської обласної філармонії.