imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,20202019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

Українська славістична фольклористика (XIX – початок XXI століття). Енциклопедичний словник / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : видавництво ІМФЕ, 2019. 300 с.

ISBN 978-966-02-9104-1

«Українська славістична фольклористика (ХІХ – початок ХХІ століття). Енциклопедичний словник» – науково-інформаційне видання, де представлено постаті вітчизняних і зарубіжних фольклористів-славістів, дослідників та популяризаторів слов’янських культур, основні славістичні осередки. Розраховане на філологів-славістів, студентів вищих навчальних закладів та шанувальників усної народної творчості.

 Завантажити


Українська фольклористична енциклопедія / [голов. ред. Г. С крипник] ; ІМФЕ ім. М. Т . Р ильського НАН України. Київ, 2019. 840 с.

ISBN 978-966-02-9033-4

 

 

 

Завантажити

 


Словник художників України. Біобібліографічний довідник. Кн. 1 : А-В / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : видавництво ІМФЕ, 2019. 240 с.

ISBN 978-966-02-8959-8 (загальний)
ISBN 978-966-02-8960-4 (кн. 1)

Науково-видавничий проект ІМФЕ НАН України «Словник художників України» є працею енциклопедичного характеру у кількох книгах. Він покликаний донести читачам відомості про майстрів образотворчого мистецтва України від найдавніших часів до ХХ ст. включно; майстрів, які були народжені в Україні та працювали на її землях, а також тих, котрі походили з України, але працювали за її межами. Воднораз до Словника залучено імена іноземних мистців, які брали безпосередню участь у художньому процесі на українських теренах, залишили певний слід у вітчизняному мистецтві чи зверталися у своїй творчості до української тематики. Перша книга Словника, що обіймає понад тисячу статей, містить біобібліографічну інформацію про мистців, прізвища / імена / псевдо / криптоніми яких починаються на літери А-В.

Завантажити


 Микола Гордійчук : біобібліографічний покажчик : до 100-річчя від дня народження / [укладач, наук. ред., авт. вступ. статті І. Сікорська ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського]. - Київ : ІМФЕ, 2019. - 52 с. 

ISBN 978-966-02-8880-5

Біобібліографічний покажчик охоплює піввіковий (січень 1946 - травень 1995) період наукової та публіцистичної діяльності одного з найвидатніших українських музикознавців ХХ століття доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука

Завантажити