imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,20212020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 464 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-9002-0 (т. 5)

Пропонована праця є частиною багатотомного видання. У томі представлено записи польових матеріалів з різних історико-етнографічних регіонів України, зібрані співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, а також працівниками дотичних наукових установ НАН України й університетів упродовж останніх десятиліть під час комплексних етнографічних експедицій. Уміщені відомості стануть міцним фактологічним підґрунтям для вивчення особливостей поховально-поминальної обрядовості українців, допоможуть простежити трансформації / редукції окремих ритуалів, які складають комплекс поховального обряду та поминального циклу. Польові матеріа­ли останніх десятиліть яскраво відображають локальні особливості, міжкультурний взаємо­вплив та наслідки світових глобалізаційних процесів, які зачепили обрядовість похоронно-поминального циклу, попри стійкий консерватизм поховально-поминального ритуалу в цілому.

Представлений корпус відомостей послужить науковцям, освітянам та широкому колу читачів, які цікавляться традиційною духовною культурою українців.

Завантажити


Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 9. Народна житлобудівна культура. Екологія та організація середовища проживання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 944 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-9405-9

Пропонована праця є частиною багатотомного видання «Етнографічний образ сучасної України». У томі подано тексти, світлини, плани та малюнки з різних історико-етнографічних регіонів, що репрезентують народні будівельні традиції, особливості забудови населених пунктів, способи організації середовища проживання та світоглядні уявлення українців. У комплектації та укладанні книги взяли участь учені-народознавці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (А. Артюх, К. Бех, М. Бех, Ю. Бідношия, Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Боса, Т. Волковічер, О. Головко, В. Горова, З. Гудченко, О. Дєдуш, А. Журавльова, І. Коваль-Фучило, К. Ковтун, М. Курінна, Н. Литвинчук, М. Олійник, Л. Пономар, Б. Сауляк, Н. Стішова, О. Таран, А. Ярова), колишні співробітники Інституту (Л. Артюх, О. Васянович, Т. Величко, С. Дов­гань, Т. Зубрицька, В. Іванчишен, Н. Ромасевич, В. Сироткін, С. Сіренко), фахівці із суміжних наукових установ НАН України (А. Зюбровський, В. Конопка, Р. Радович), музею просто неба у Києві (Є. Гайова, Л. Орел, Р. Свирида, С. Щербань), краєзнавчих фондосховищ (Т. Віхрова, Н. Каплун, О. Колесник, І. Тішина), Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва (Н. Олійник, В. Осадча), вищих навчальних закладів Києва (О. Босий, Г. Кошіль), Він­ниці (В. Косаківський), Львова (Р. Тарнавський), Запоріжжя (С. Білівненко, В. Мільчев) та Харкова (В. Сушко), а також активні збирачі на місцях (К. Біляєв, І. Крюченко, В. Саєнко, О. Сухорада та ін.).

Уміщені у виданні відомості стануть міцним фактологічним підґрунтям для подальших досліджень з питань традиційного будівництва, зацікавлять не лише науковців та освітян, а й широкий загал читачів, яким небайдужа народна культура.

Завантажити


 «Народні пісні Черкащини» (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Логос, 2020. 640 с. : ноти (37,2 обл.-вид. арк.)

ISBN 978-617-7631-23-0

Видання містить давні та сучасні записи народних пісень XIX - XXI ст. зі з території сучасної Черкаської області, штучно утвореної 7 січня 1954 р. з різних районів Київської, полтавської, Кіровоградської і Вінницької областей, яка складає важливий осередок розвитку народної пісенності центральної України, охоплюючи частину східного Поділля та середньої Наддіпрянщини.

Народна творчість краю характеризується значним розмаїттям народнопісенного репертуару, рясніє унікальними зразками багатоголосного протяжного наддіпрянського співу. Особливу увагу збирачі та науковці приділяли Звенигородщині у зв'язку із тим, що цей край став батьківщиною Тараса Григоровича Шевченка.

Широкий історичний діапазон вміщених у збірці пісень (від записів М. В. Лисенка, О. А. Кошиця, А. Д. Шмиговського, численних матеріалів початку та другої половини ХХ ст. з архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського до надбань сучасних збирачів, зокрема й учасників проекту «Поліфонія», започаткованим Міклошем Ботом) дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її часових змін.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Черкаської області містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців, викладачів студентів вищих та середніх навчальних закладів музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору. 


 Вишивка в одязі видатних українців. [Т. Зез упор.] Київ : АДЕФ-Україна, 2020.

ISBN 978-617-7736-56-0

Художньо-мистецьке видання пропонує зазирнути у звичайне життя непересічних особистостей, які у різних сферах діяльності зробили свій внесок у розвиток української культури. Видання є результатом співпраці команди однодумців-музейників, науковців, вишивальниць, майстрів з виготовлення одягу, які реалізували проект, що має на меті популяризацію мистецтва української вишивки та висвітлення маловідомих для широкого загалу приватних фрагментів життя видатних українців. Кожна листівка збірки стисло знайомить читача з біографією визначної персони та особливостями тогочасної побутової культури через презентацію певної меморіальної речі, яка оздоблена українською вишивкою. Автори не обмежуються представленням сучасної світлини музейного експонату чи меморіальної фотографії, на якій можна побачити побутування певної речі. Майстри з вишивки розробили спеціальні схеми, за якими вишивальниці легко зможуть відтворити у матеріалі як прості, так і складні орнаменти з музейних пам'яток. Також розміщується знімок відшитого виробу, що оздоблений вишивкою за розробленою схемою.

Видання буде цікаве вишивальницям, народним майстрам, спеціалістам з виготовлення одягу, усім хто цікавиться українською етнокультурою.