imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

20242021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2004,2003

 

  

Музична культура Донбасу, Криму: науково-популярні нариси / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 150 с.

ISBN 978-966-02-9786-9

Завантажити

 

 

 

 


Кожухар В., Кожухар К. Історія і культура українців Республіки Молдова / [наук. ред. Г. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 824 с.

ISBN 978-966-02-9784-5

На сторінках видання розглядається широке коло проблем з історії, матеріальної і духовної культури українського населення Республіки Молдова, аналізуються джерела й історіографія, порушуються актуальні питання етнокультурного розвитку, ідентичності і самосвідомості української етнічної спільноти краю на сучасному етапі.

Книга розрахована на вчених, викладачів, студентів, учнів - усіх, хто цікавиться питаннями історії та культури українців Молдови.

Завантажити

 


Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини: Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася під час XIV Всеукраїнського історико-культурологічного фестивалю «Мамай-fest» 20 серпня 2021 р.: зб. наук. пр. / редкол.: Н. М. Буланова (відп. ред.) та ін. Нікополь: ТОВ «Принтхаус «Римм», 2021. 244 с. 

ISBN 978-617-7244-41-6

До сьомого випуску збірки наукових статей «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини» увійшли дослідження істориків, етнологів, філологів, музейників, присвячені темі українського козацтва як соціально-культурного феномену України. Крім того, розглянуто окремі проблеми етнологічних досліджень Придніпровського культурного ландшафту та історії м. Кам'янське, що раніше залишались поза увагою істориків.

Розраховано на науковців, студентів та викладачів, широке коло шанувальників вітчизняної історії та старожитностей.

 


Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic = Молдо-українські етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії : Simpozionul Ştiinţific Internaţional : ediţia a 6-a, dedicată jubileului a 30 de ani de la fondarea sectorului „Etnologia ucrainenilor" al Centrului de Etnologie al IPC : Chişinău, 10 noiembrie 2021 : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul științific, comitetul de organizare : Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). 108 p.

Antetit. [Установи-співорганізатори]: Inst. Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Rep. Moldova, Istit. Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie "M. Rylsky", Ucraina [et al.]. Tit. paral.: lb. rom., ucr. Texte : lb. rom., rusă, ucr. 100 ex.

ISBN 978-9975-62-448-0

У збірнику представлені програма та тези доповідей учасників Міжнародного симпозіуму (VI наукових читань) пам'яті видатного україніста Республіки Молдова - академіка Костянтина Поповича.

Завантажити


 До ювілею Івана Дзюби (до 90‑річчя від дня народження) / [голов. ред. С. Пирожков] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 256 + LXXII с.

ISBN 978-966-02-9642-8

 

  

Завантажити