imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Українсько-польське наукове співробітництво

 

20 жовтня 2021 р. в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України відбулася презентація міжнародного наукового проекту «Staged otherness», присвяченого дослідженню неєвропейських народів у Центральній та Східній Європі у ХІХ на початку ХХ століття.

Керівник проекту Дагнослав Демський, професор, доктор габілітований, завідувач відділу етнології та антропології сучасності Інституту археології та етнології ПАН вже давно співпрацює з українськими науковцями. Його стаття публікувалася у польському спецвипуску журналу «Народна творчість та етнологія», він є виконавцем спільного міжакадемічного проекту «Суспільно-культурні зміни в контексті європейської мобільності (Польща та Україна)» Термін виконання: 2018-2021 рр.

Сферою його наукових зацікавлень є міжетнічні процеси на пограниччі культур та народи Індії й Пакистану, дослідженню яких присвячено декілька його ґрунтовних монографій.

Дагнослав Демський та виконавець проекту Домініка Чарнецька, доктор, науковий співробітник відділу етнології та антропології сучасності Інституту археології та етнології ПАН детально висвітлили його мету і тематику. Проект охоплює цілий ряд учасників з багатьох країн Центральної та Східної Європи, зокрема з Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії, Фінляндії. Йдеться про унікальні архівні матеріали, що стосуються показів на різних сценічних площинах різних європейських країн у ХІХ - на початку ХХ століття етнічних груп та колективів з країн Африки та Азії. Найбільша кількість етнічних груп була представлена вихідцями з Сомалі та Ефіопії. Фольклор та мистецтво африканських народів демонструвалися в той час також і в Києві. Такі вистави відбувалися в колишньому «Шато де фльор», що знаходився на місці сучасного стадіону «Динамо». Українські матеріали, які польським науковцям вдалося віднайти у Львові та Києві вперше залучено до проекту. Зокрема, це театральні афіші та газетні дописи. Виконавці проекту працювали в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського та в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України.

Реалізація цього проекту актуальна сьогодні і для кращого розуміння сучасних міграційних процесів. Адже бачення інших культур та інтерес до них з'явився значно раніше. Можна згадати імена багатьох відомих дослідників, серед яких і українця за походженням Миколу Миклухо-Маклая.

Під час презентації проекту було також представлено численний ілюстративний матеріал, а також опубліковані книжки.

Слід відзначити, що виконання проекту буде продовжене з залученням зацікавлених українських науковців.

Презентація викликала чимало запитань у слухачів - співробітників відділу української та зарубіжної фольклористики та «Українського етнологічного центру.

На зустрічі були присутні заступник директора ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Наталія Стішова, яка відкрила презентацію, вчений секретар Інституту Катерина Бех, молодший науковий співробітник, голова ради молодих учених Олександр Головко. Завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Л. К. Вахніна відзначила, що співробітництво з польськими науковцями завжди мало пріоритетний характер. З Інститутом археології та етнології ПАН нас пов'язують давні наукові контакти та спільні міжакадемічні проекти. Зарубіжні гості отримали нові видання ІМФЕ, а також книжку спогадів відомого вченого етнолога Всеволода Наулка, який побував у багатьох країнах світу. Після презентації відбулася розмова про перспективи українсько-польського наукового співробітництва з Інститутом археології та етнології ПАН, про обмін науковими виданнями та можливість публікації українських етнологів і фольклористів у польських наукометричних часописах.

Текст виступу польських колег буде опубліковано в журналі «Народна творчість та етнологія».

 

Презентація проекту польськими науковцями

 

Керівник проекту Дагнослав Демський, професор, доктор габілітований,
завідувач відділу етнології та антропології сучасності Інституту археології та етнології ПАН

 

Польські науковці з українськими колегами

  


Лариса Вахніна, завідувач відділу