imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,20222021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

 Тетяна Кара-Васильєва. Бібліографічний покажчик / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2021. 88 с.

Бібліографічний покажчик «Тетяна Кара-Васильєва» є підсумком багаторічної праці доктора мистецтвознавства, академіка Національної академії мистецтв України, професора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. У покажчику розкрито доробок Тетяни Кара-Васильєвої в галузі українського декоративного мистецтва, зібрано окремі видання: монографії, альбоми, посібники, а також публікації в наукових збірниках, колективних монографіях, журнальні статті, рецензії на її праці. В окремих розділах висвітлюється діяльність Тетяни Кара-Васильєвої в організації виставок народного мистецтва в Україні та за її межами, у тому числі й каталоги та буклети із цієї нагоди. Бібліографічний покажчик слугуватиме джерелом для вивчення українського декоративного мистецтва.