imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Важлива подія на ниві зарубіжної україністики

 

10 листопада 2021 р. за ініціативи Інституту культурної спадщини Республіки Молдова на базі сектору «Етнологія українців» установи відбувся VI Міжнародний науковий симпозіум «Молдо українські етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії». Науковим співорганізатором форуму став Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (далі - ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) Національної академії наук України, що має багатолітній досвід плідної співпраці з молдовськими колегами. Захід, що проводився на платформі Google Meet, був приурочений пошануванню пам'яті видатного українознавця, академіка Академії наук Республіки Молдова та Вищої школи України Костянтина Федоровича Поповича, фундатора вказаного україністичного осередку, що цьогоріч відзначає своє 30 річчя. Проведення симпозіуму, ініційованого знаними ученими україністами, учнями і послідовниками К. Ф. Поповича - доктором історії Віктором Кожухарем та доктором педагогіки Катериною Кожухар, було підтримано Посольством України в Республіці Молдова, а також громадсько культурними організаціями - Українською громадою Республіки Молдова та Українською громадою імені Петра Могили м. Кишинева.

Міжнародний симпозіум розпочався з пленарного засідання, на якому виступили з вітальними словами та доповідями: директор Інституту культурної спадщини Республіки Молдова, габілітований доктор мистецтвознавства Віктор Гілаш, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко, Академік секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства (далі - ВЛММ) НАН України, директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Ганна Скрипник, професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, народний артист України Іван Дерда, професор цього ж вишу Анатолій Круглашов, голова Товариства «Україна Молдова», поет Василь Вацкан, директор Чернівецької гімназії №6 ім. О. Доброго Іван Ігнат, педагогічний колектив ліцею ім. К. Ф. Поповича із с. Романківці Сокирянського р ну Чернівецької обл., голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін, голова Української громади Республіки Молдова Віталій Мруг, а також завідувач сектора «Етнологія українців», голова Української громади ім. П. Могили Віктор Кожухар.

 

Директор Інституту культурної спадщини Республіки Молдова, доктор габілітований мистецтвознавства Віктор Гілаш
(у центрі), науковці сектору «Етнологія українців» доктор історії В. Кожухар та доктор педагогіки Катерина Кожухар модерують пленарне засідання

 

На пленарному засіданні звітальним словом від імені наукового колективу ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України до учасників міжнародного зібрання звернулася Академік секретар ВЛММ НАН України, директор установи Ганна Скрипник. У виголошеній нею також доповіді було окреслено магістральні грані українсько молдовської наукової співпраці у царині етнологічних студій. Виступ супроводжувався презентацією виданих в Інституті унікальних корпусів фольклорно етнографічних матеріалів - 10 томника «Етнографічного образу сучасної України» та частини першої «Етнографічного образу українців зарубіжжя», до комплектування якої долучилися наші молдовські колеги із сектору «Етнологія українців», шановані учені Віктор та Катерина Кожухарі. Слайди презентації, які оформив і демонстрував голова Ради молодих учених Олександр Головко, доступні для перегляду на офіційному You Tube каналі ІМФЕ ім. М. Т. Рильського: https://youtu.be/fEZ2p2zACW8?t=91

 

Академік секретар ВЛММ НАН України Ганна Скрипник презентує першу частину унікального корпусу джерел «Етнографічний образ українців зарубіжжя», що видана в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Після пленарного засідання 105 учених, громадських та культурних діячів, а також освітян, здебільшого з України та Молдови, продовжили роботу міжнародного симпозіуму на засіданнях п'яти наукових секцій: «Історія. Етнологія» (співмодератором якої разом з доктором історії Віктором Кожухарем був молодший науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Олександр Головко); «Історія. Етнологія. Етнопсихологія»; «Фольклор. Література»; «Діалектологія. Етнолінгвістика. Лінгводидактика»; «Культурологія. Міжкультурна комунікація».

 

Учасники Міжнародного наукового симпозіуму 10 листопада 2021 р.

 

Зокрема, до роботи перших двох секцій долучилися 10 співробітників відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - доктор іст. наук Теофіл Рендюк, кандидати іст. наук Наталія Стішова, Любов Боса, Наталія Литвинчук, Марина Олійник, Катерина Бех, Микола Бех, Богдан Сауляк, Олександр Коломийчук, голова Ради молодих учених Олександр Головко. Вони представили цікаві наукові доповіді, що стосувалися різних проявів українсько молдовської етнокультурної взаємодії, розкривали особливості господарсько матеріальної культури, гастрономічної спадщини, виразників духовних інтенцій українства крізь призму народного календаря та родинної обрядовості, піднімали потребу збереження ідентичності та етнокультурної спадщини мешканців пограниччя.

Тези доповідей учасників було опубліковано до початку зібрання, крім того, організаторами також передбачена публікація у найближчий час збірника наукових статей за результатами заходу.

Проведення масштабного дослідницького форуму засвідчило посилення українсько молдовського наукового співробітництва та продовжило благородну традицію гідного пошанування пам'яті батька академічного українознавства у Республіці Молдова - академіка Костянтина Поповича.

 

Олександр Головко
голова Ради молодих учених
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України