imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,20212020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

 Мех Н. О. Одвічні слова української культури. Словник з історії української літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст.: базові концепти. Київ : «ПП «ПФ Фоліант», 2020. 472 с.

ISBN 978-617-7399-28-4

Словник - це результат осмислення наукових, релігійних та художніх текстів літературної мови кінця XVIII - початку XXI ст. як фрагментів лінгвокультури різних часових зрізів у міждисциплінарному вимірі. Реєстр одвічних слів, базових концептів української культури, структуровано з метою відображення їх текстової реалізації в діахронії та синхронії відповідно до історичної змінності й сучасного стану мовної свідомості, а також з урахуванням тенденцій у лексикографічній практиці.

Видання розраховане на науковців, педагогів-словесників, студентів гуманітарних спеціальностей та усіх зацікавлених питаннями української культури та духовності.