imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

20232022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

 Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Том IV. Обрядовий музичний фольклор Цент- рального і Східного Полісся / упоряд., вступ. статті Л. О. Єфремової, М. Й. Хая ; голов. ред. Г. А. Скрипник. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2022. - 584 с. : нот.

ISBN 978-966-02-8091-5 (загальний)
ISBN 978-617-14-0021-4 (том IV)

Видання містить давні та сучасні записи обрядових пісень та зразків інструментальної музики з території Центрального та Східного українського Полісся, яке включає північно-східні райони Житомирської та північні райони Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Пропоноване читачеві зібрання обрядового фольклору Центрально- го та Східного Полісся містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, інципітів пісень з відповідними посиланнями.

Видання, підготовлене сектором етномузикології відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, адресовано науковцям, викладачам, студентам вищих та середніх навчальних закладів, музикознавцям, філологам, історикам, шанувальникам фольклору.

 Завантажити


 Кара- Васильєва Т.
Тонкі струни серця. Київ: Видавництво «Тропеа». 2022. 64с. іл.

ІSSBN 978-617-7894-56-7

У представленій оповіді увагу сконцентровано на дружніх стосунках Олександра Олеся (О.Кандиби) і Стефана Кара- Васильєва, вірші якого він перкладав з болгарської мови та романтичній зустрічі поета з Юлією Шатанько, що відлунням озвалася в серці поета й відобразилася в його творчості.