imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Українсько-польське наукове співробітництво. Зустріч у Варшаві з президентом НАН України академіком Анатолієм Загороднім

 

Від перших днів війни гасло «Солідарні з Україною» стало головним у Республіці Польща.

Під цим гаслом 2 червня 2022 р. у Варшаві відбулася спільна зустріч президентів Польської Академії наук академіка Єжи Душинського та президента НАН України академіка Анатолія Загороднього. Не випадково місцем для спільного засідання було обрано Палац Сташиця, старовинний будинок, який ще у ХІХ столітті було побудовано спеціально для Польської академії наук.

Першим виступив президент Польської академії наук академік Єжи Душинський, який наголосив на важливості співпраці двох академій та підтримці українських науковців, висловивши свою солідарність з Україною у час тяжких випробувань.

Слід відзначити, що Польська академія наук у перший день початку російської військової агресії проти України 24 лютого 2022 р. направила до НАН України свій лист підтримки, який розміщено на офіційному сайті НАН України (https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8726 ).

Друга частина зустрічі стала своєрідним діалогом. Адже саме Польща надає Україні постійну та значну військову та політичну допомогу, а також взяла на себе найбільший тягар підтримки українських біженців. Анатолій Загородній наголосив, що співпраця між двома академіями завжди мала конструктивний партнерський характер. Україна високо цінує, що європейські країни, з них найбільше Польща, відкрила для науковців з України можливості для поглиблення співпраці. Українські вчені отримали доступ до стажування в науково-дослідницьких центрах, інститутах широкого профілю, особливо технічних та медичних галузей. Анатолій Глібович окрему увагу звернув на втрати, яких зазнала українська наука на Сході України, зокрема у Харкові, де завжди був потужний дослідницький ресурс. Зокрема, нині загарбниками зруйновані корпуси Харківського національного університету імені В. Каразіна.

Серед запрошених на захід було чимало представників української науки зі Сходу та Півдня України, зокрема зі Слов'янська, Харкова та Одеси. Багато часу організатори зустрічі залишили на питання, які міг поставити кожний присутній у залі. Між високоповажним очільником академічної науки та звичайними вченими, зокрема і молодими, відбувся діалог. Тому кожний з присутніх на зустрічі отримав належну і кваліфіковану відповідь президента НАН України.

Дискусії продовжувалися вже після завершення зустрічі. Анатолій Глібович був відкритий для спілкування. Його справжня інтелігентність та високий духовний потенціал справили незабутнє враження.

На згадану зустрічі мали честь бути запрошені також представники ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України: завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна та старший науковий співробітник згаданого відділу, кандидат філологічних наук Ірина Коваль-Фучило. Багаторічне наукове співробітництво та спільні проекти пов'язують ІМФЕ ім. М. Т. Рильського з багатьма польськими установами з гуманітаристики, зокрема з Інститутом археології та етнології ПАН. Невипадково на зустріч було також запрошено виконавця з польської сторони нового спільного міжакадемічного проекту між ІМФЕ та ІАЕ ПАН керівника Центру сучасної етнології та антропології проф. Дагнослава Демського, який разом з колегами з інституту всіляко сприяє розвитку українсько-польських наукових та культурних взаємин та підтримці української науки. На цьому важливому заході був також присутній завідувач відділу міжнародних зв'язків НАН України, кандидат історичних наук Анатолій Мирончук, який сприяв його організації разом з Відділом міжнародного співробітництва ПАН.

За результатами заходу було підготовлено лист підтримки Польського народознавчого товариства до українських вчених пролунало звернення, що в ці тяжкі для України дні ми «маємо стати українками та українцями».

 

Кандидат філологічних наук Ірина Коваль-Фучило (ІМФЕ, Київ), завідувач відділу ІАЕ ПАН проф.Дагнослав Демський (Варшава), завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Лариса Вахніна (ІМФЕ, Київ), доцент Надія Воронова (Слов'янськ)

 

Виступи президентів Національної академії наук України Анатолія Загороднього та Польської академії наук Єжи Душинського 

 

 

Лариса Вахніна завідувач відділу української та
зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук