imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

20232022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

 Словник художників України. Біобібліографічний довідник. Кн. 2 : Г-З / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : видавництво ІМФЕ, 2022. 286 с.

ISBN 978-966-02-8959-8 (загальний)
ISBN 978-617-14-0051-1 (кн. 2)

Науково-видавничий проект ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України «Словник художників України» є працею енциклопедичного характеру в кількох книгах. Він покликаний донести читачам відомості про майстрів образотворчого мистецтва України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.; майстрів, які були народжені в Україні та працювали на її землях, а також тих, котрі походили з України, але працювали за її межами. Воднораз до Словника залучено імена іноземних мистців, які брали безпосередню участь у художньому процесі на українських теренах, залишили певний слід у вітчизняному мистецтві чи зверталися у своїй творчості до української тематики. Друга книга Словника, що обіймає понад тисячу статей, містить біобібліографічну

інформацію про мистців, прізвища / імена / псевдо / криптоніми яких починаються на літери Г-З.

 Завантажити


Матеріали до Енциклопедії української театральної культури. Ч. 1 : А-Ґ / [голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. О. Зінич, О. Немкович] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2022. с. 164 с.

ISBN 978-966-02-9902-3

Пропонована праця присвячена висвітленню переважно трьох галузей української театральної культури - оперного, балетного, музично-драматичного театру. У статтях представлено різнобічний погляд на театральне мистецтво, охоплено його різні складові як синтетичної цілісності. Низка матеріалів засвідчує погляд на театр як на субсистему культури. Відтак висвітлено творчість оперних співаків, диригентів, режисерів, художників-сценографів, балетмейстерів, артистів балету, драматичних акторів, музикантів-інструменталістів, антрепренерів, а також історичні явища вітчизняного театру тощо.

Видання розраховане на істориків оперного, балетного, музично-драматичного театру, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями української театральної культури. 

 Завантажити


Діячі української музичної культури у світі (ХIХ-ХХI століття). Біобібліографічний довідник / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : видавництво ІМФЕ, 2022. 180 с.

ISBN 978-617-14-0050-4

Довідник містить відомості про життя і творчість знаних українських музикантів, а також оперних режисерів, балетмейстерів, музикознавців і етномузикологів, які репрезентують українську музичну культуру в країнах Західної Європи, Північної і Південної Америки, а також в Австралії. Йдеться як про представників західної діаспори - вихідців з України або їхніх нащадків, які постійно мешкали поза рідними теренами, але не втратили зв'язку з історичною батьківщиною, так і про українських музичних діячів, які певний час жили і працювали в країнах Заходу.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, засоби ЗМІ та широке коло шанувальників української музичної культури.

 Завантажити


 Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України за 2021 рік. Київ, 2022. 44 с.

На сторінках довідкової публікації представлено головні результати видавничої діяльності наукового колективу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України. Зацікавлені читачі можуть ознайомитися з бібліографічними описами, обкладинками та короткими анотаціями видань, що виконані за результатами науково-дослідної теми Інституту 2017-2021 рр. «Українська культура в контексті національного гуманітарного дискурсу та сучасних європейських студій» (науковий керівник - академік НАН України, доктор історичних наук, професор Ганна Скрипник).

Завантажити