imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

    

 Народні пісні Сумщини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ, статті JI. О. Єфремової ; HAH України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Юстон, 2023. 740 с. : ноти

ISBN 978-617-7854-79-0

Видання містить давні та сучасні записи народних пісень з території сучасної Сумської області, утвореної 10 січня 1939 р., яка складає важливий осередок розвитку народної пісенності північно-східної України та охоплює частину Середньоруської височини та ІІридніпровської низовини. Народна творчість краю характеризується значним розмаїттям народнопісенного репертуару, унікальними зразками полісько-слобожанського дитячого, обрядового та позаобрядового фольклору.

Збірка містить матеріали з архівів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, записи з Цифрового архіву Слобожанщини та Полтавщини, молодих науковців, учасників проекту «Поліфонія», започаткованим Міклошем Ботом, експедиційні записи упорядника тощо. Водночас основу видання складають народні пісні краю, зібрані родиною Дубравіних: Валентина Володимировича та Валентини Григорівни. Сукупність архівних та опублікованих матеріалів, вміщених у збірці дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її часових змін.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Сумської області містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації. Розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору.