imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

 

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008, 2004,2003

 

  

 Микола Лисенко та українська композиторська школа : До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка. Збірник наук. праць / Упоряд, і авт. передм. О. В. Шевчук / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського: Редкол.: Г. А. Скрипник (головний редактор) та ін. К., 2004. 248 с.: ілюстр.: нот.

ISBN 966-02-3213-6

У науковому збірнику представлено матеріали, присвячені життєвому і творчому шляху класика української музики М. В. Лисенка. Тематичні рамки збірника визначають два розділи. Один з них розкриває джерелознавчі аспекти життя й творчості композитора у контексті біографії, епістолярію, історії видання музичної спадщини, стосунків із сучасниками, а також привертає увагу до проблеми потрактування постаті митця в сучасних умовах - у західних музично-енциклопедичних виданнях. Матеріали другого розділу розкривають музично-стильові особливості творчості М. Лисенка. Книжку розраховано на музикознавців, викладачів, студентів та науковців-гуманітаріїв широкого профілю.

Завантажити