imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,20152014,2013,

2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Фільц Б. Калина міряє коралі. Вокальний цикл на слова Ліни Костенко: Навчальний посібник / [Редактор-упорядник, вст. ст. О. Німилович]. - Дрогобич: Посвіт, 2014. - 44 с. -(Присвячується Левку Ревуцькому з нагоди 125-річчя від дня народження)

ISМN 979-0-707513-54-5

Навчальний посібник педагогічного репертуару написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Акомпанемент та імпровізація» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». До посібника ввійшли вокальні твори на слова Ліни Костенко відомої сучасної української композиторки Богдани Фільц. Це - п'ять солоспівів для голосу і фортепіано, присвячених педагогу композиторки, визначному митцеві Левку Ревуцькому: «Не час минає», «Самі на себе дивляться ліси», «Калина мріяє коралі», «Спинюся я і довго буду слухать», «Дощі програють по городах гаму». Всі солоспіви написані для сопрано в супроводі фортепіано, а твір «Не час минає» подано ще у версії й для мецосопрано чи баритона. Кожен із творів вирізняється багатою образною палітрою, логікою динамічного розвитку та ясністю мелодико-інтонаційної будови, що перегукується з філософськими й ліричними текстами поезій Л. Костенко. Стаття редактора-упорядника містить відомості про історію написання циклу, музично-естетичний та виконавський аналіз солоспівів, які стануть добротним матеріалом у вихованні професійних молодих вокалістів і піаністів-виконавців.

Адресовано викладачам, студентам музично-педагогічних закладів освіти та популяризаторам української фортепіанної музики.


Активное изображение

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина. Живопис, графіка і скульптура 1851 – 1857 // Повне зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах. – К. : «Наукова думка». – 2014. – Том 10. –  559 с.

ISBN 978-966-00-1408-4 (T.10)
ISBN 978-966-00-0625-6

До X тому ввійшли мистецькі твори Т.Шевченка, виконані ним на півострові Мангишлакна північно-східному узбережжі Каспійського моря (Казахстан). Тут Т.Шевченко перебувавз 1850 по 1857 рр. і створив 188 творів різної міри завершеності у жанрі живопису, графіки та скульптури. А це – 183 твори – відомі за оригіналами, 3 – за копіями, 2 – у розділі «Dubia». Том супроводжують коментарі до 42 незнайдених творів Т. Шевченка. Увесь мистецький доробок розміщено в хронологічному порядку за послідовністю виконання.


Активное изображениеТарас Шевченко. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1857 – 1861 // Повне зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах. – К. : «Наукова думка». – 2014. – Том 11. – 401 с.

ISBN 978-966-00-1362-9 (T.11)
ISBN 978-966-00-0625-6

11 том повного зібрання мистецької спадщини представляють твори живопису і графіки, створені Т. Шевченком в останній період життя – 1857 – 1861 рр., після повернення із заслання. Надто короткий, але багатий на враження й знайомства цей етап творчості Т. Шевченка збагатився олійними та олівцевими портретами, малюнками, кравєвидами, портретами та гравюрами. Сюди ж увійшли численні зарисовки в Альбомі 1858–1859 рр. Майже всі представлені у томі малярські твори зберігаються у НМТШ, окремі – у музеях Харкова, Одеси, Москви, Санкт-Петербурга та Алмати.


Активное изображениеТарас Шевченко. Літопис життя і творчості Т. Шевченка (за Петром Журом). Документи, покажчики. Повне зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах. – К. : «Наукова думка». – 2014. – Т. 12.  – 542 с.

ISBN 978-966-00-1401-5 (T.12)
ISBN 978-966-00-0625-6

12 том повного зібрання творів у 12 ти томах присвячено Літопису життя і творчості Т. Шевченка (за Петром Журом). До тому ввійшли окремі вибрані документи, які висвітлюють найголовніші віхи життя і творчості Т. Шевченка. У томі репродуковано та прокоментовано 10 світлин Шевченка (1858 – 1960 рр.). Окремі фотографії потребують подальшого дослідження. Надзвичайно цінними та пізнавальними є прижиттєві портрети Шевченка, авторами яких були В. Штернберг, М. Башилов, П. Куліш, А. Мульєрон, М. Микишин та ін.

 


Активное изображениеСвятитель Петро Могила. Молитви в час війни. Переклад із церковнослов’ян., упорядкув., передм., коментарі: Людмила Іваннікова, ред. преп. Юрій Мицик. – К.: Освіта України, 2014. – 184 с. Серія: Пам’ятки української православної богословської думки ХVІІ ст. Т.3.

ISBN 978 617-7241-07-1

Книга вміщує молитви, молебні та моління, перекладені Л. Іванніковою з “Требника”, авт. Петра Могили 1646 р., які відправляються під час нашестя ворогів і нападу чужинців. Л. Іваннікова подає передмову та ґрунтовні текстологічні коментарі.

  

 


Активное изображениеБорисенко В.К. Культура повсякдення села Хижинці (1950–1960-і роки.) – К. : «Дуліби». – 2014. – 143 с., іл.

ISBN 978-966-8910-74-6 (серія), ISBN 978-966-8910-79-1

У книзі на архівному та польовому матеріалі висвітлюється розвиток традиційної культури на прикладі окремого населеного пункту. Дослідження виконувалося на принципах методів історизму, безпосереднього спостереження, усної історії з використанням візуальної антропології. У роботі розкрито трансформацію культури у складний повоєнний час, показано зміни за колгоспного господарювання, розкрито такі аспекти традиційної культури як господарство та побут, одяг колгоспного селянства, перебудова житла за умов традицій толоки, повсякдення і святкова їжа, особливості календарних та сімейних обрядів.

 

 


Активное изображениеІ про вози, і про занози : Народні анекдоти / упорядкув., передмова І. І. Кімакович; матеріал зібрав Ю. М. Кругляк. К.: Освіта України, 2014. – 168 с.

ISBN 978-617-7111-57-2

Збірка містить анекдоти, зібрані Ю. М. Кругляком, в упорядкуванні І. І. Кімакович. Це перше видання такого формату.

 

 

 

 


Активное изображениеВ.Пастущин. Село Дрочево Берестейського повіту на Поліссі (монографія). Вступна стаття В.К.Борисенко. Гол. ред. Г.А.Скрипник К.: ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, 2014. – 128 с.

ISBN 978-966-02-7411-2

Видання, підготовлене на основі архівного рукопису вченого Василя Пастущина, містить монографічне дослідження кінця 1930-х років, здійснене ним на Поліссі й підготовлене до друку в 1945 році. З невідомих нам причин рукопис не було опубліковано, і лише через 70 років він побачив світ. У книзі досліджено такі ділянки традиційної культури поліщуків, як господарство, житло та господарські будівлі, ремесла, промисли, народна кулінарія, календарні та сімейні свята, пісенна культура села Дрочево.

Завантажити


Активное изображениеПісні українського весілля. Експедиційні записи М. Пилипчак : у 2-х томах. — Т. 1. — К., 2014. — 288 с. : іл., фото;

ISBN 978-966-02-7184-5 (загальний)
ISBN 978-966-02-7185-2 (т.1)

У книзі подано весільні пісні різних регіонів України (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Чернівецька, Чернігівська області), записані Марією Пилипчак упродовж 1980–2014 років. Окрім пісенних зразків, у збірнику подано цікаві етнографічні та фотоматеріали з обстежуваних сіл. Видання стане в нагоді вчителям, дослідникам народної творчості, керівникам фольклорних ансамблів та всім тим, кого зацікавить побутування традиційної весільної пісенної спадщини.

 


Активное изображениеДовженко без гриму. Листи, спогади, архівні знахідки (упорядник С. В. Тримбач, разом з В.П. Агеєвою, автор, публікатор та коментатор архівних текстів). – Київ: Комора. – 2014. – 472 с.

ISBN 978-966-97346-8-6

Книга зосереджена передусім на сюжетах, пов’язаних із власне біографічними моментами творчого життя О.Довженка. Подаються та докладно коментуються усі версії автобіографій митця, його стосунки з можновладцями (Й.Сталіним, М.Хрущовим, Л.Берією), окремими діячами культури. Окремий розділ складають публікації листування митця з В.Криловою, О.Черновою, Ю.Солнцевою, В.Ткаченко, з якими перебував у романтичних стосунках. Уперше оприлюднюються деякі архівні матеріали, кожен з яких супроводжується коментарями та примітками.

Чеське видання «iLiteratura» про «Довженка без гриму»


Активное изображениеНародні пісні Хмельниччини (з колекцій збирачів фольклору) / упорядкув. та вступні статті М. К. Дмитренка, Л. О. Єфремової; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К.: Наук. думка, 2014. – 722 с. : ноти, карти.

ISBN 978-966-00-1464-0

Видання містить записи народних пісень ХІХ–ХХ ст. з території сучасної Хмельницької області, яка включає в себе частину Волині та Поділля. Цей факт значною мірою обумовлює різноманітність стильових характеристик пісенності Хмельниччини. Широкий історичний діапазон зосереджених у збірці пісень дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури Хмельниччини та її еволюційних змін. Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Хмельницької області має ряд покажчиків: географічний, записувачів та виконавців, абетковий та ін. з перехресними посиланнями.

Завантажити