imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014, 2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Активное изображениеТарас Шевченко. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843 – 1847. Том 8. Повне зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах. – К. : «Наукова думка». – 2013. – 584 с.

ISBN 978-966-00-0625-6 (заг.), ISBN 978-966-00-1276-9 (т.8)

У томі представлено мистецький доробок Тараса Шевченка періоду 1843-1847 рр. Том 8 – у малюнках та офортах зображено знову побачену зблизька Україну, глибше осмислено її історію. Сповнені повітря акварельні пейзажі, малюнки історичних пам’яток, пленерні зарисовки нібито невибагливих краєвидів виявляють гармонійну єдність автора з  рідною землею. Олійні портрети засвідчують його високу, європейського рівня, майстерність у створенні психологічного образу.
Представлена мистецька спадщина збагачена деякими творами, раніше відомими лише за літературою і виявлені в останні роки. До кожньої художньої одиниці подано надрукований коментар.У коментарях наведено припущення, альтернативні чи помилкові судження інших авторів; інформацію про основні етапи введення твору до наукового обігу.


Активное изображениеТарас Шевченко. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847 – 1850. Том 9. Повне зібрання творів Тараса Шевченка у дванадцяти томах. – К. : «Наукова думка». – 2013. – 544 с.

ISBN 978-966-00-0625-6 (заг.), ISBN 978-966-00-1293-6 (т.9)

У томі представлено мистецький доробок Тараса Шевченка періоду 1847-1850 рр. Том 9 – краєвиди дотепер не знаного Приаралля лягли на папір як у поезії, так і в численних пейзажних малюнках; митця цікавить природа, історія, та побут народів Сходу.
Представлена мистецька спадщина збагачена деякими творами, раніше відомими лише за літературою і виявлені в останні роки. До кожньої художньої одиниці подано надрукований коментар.У коментарях наведено припущення, альтернативні чи помилкові судження інших авторів; інформацію про основні етапи введення твору до наукового обігу.


Активное изображениеЗілинський О. Вибрані праці з фольклористики. У 2 кн. Кн. 1 / Орест Зілинський ; [голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. М. Мушинка] ; НАНУ, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2013. - 386 с. : іл. - До 90-річчя з дня народження О. Зілинського.

ISBN 978-966-02-6773-2 (загальний) ISBN 978-966-02-6774-9 (кн. 1)

У двотомнику представлено народознавчі студії відомого україніста, славіста, фольклориста та літературознавця з Чехії, професора Карлового університету в Празі доктора Ореста Зілинського. Багатогранні й глибокі праці вченого з історії фольклористики, дослідження обрядовості, епічної творчості, особливо походження дум та народних балад, упорядковані іноземним членом НАН України професором зі Словаччини Миколою Мушинкою, є синтезом європейської та української наукової думки. Роботи О. Зілинського актуальні для нинішніх дослідників, адже ряд наукових питань, до яких він звертався, продовжують перебувати у сфері наукового дискурсу сучасної фольклористики. Теоретичні засади поєднуються в них з використанням різних методів і підходів та доступністю викладу.
Видання зацікавить фольклористів, етнологів, істориків, аспірантів та студентів кафедр слов’янської філології, а також широке коло шанувальників народної творчості.

Завантажити


Активное изображениеЗілинський О. Вибрані праці з фольклористики. У 2 кн. Кн. 2 / Орест Зілинський ; [голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. М. Мушинка] ; НАНУ, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2013. - 580 с. : іл. - До 90-річчя з дня народження О. Зілинського.

ISBN 978-966-02-6773-2 (загальний) ISBN 978-966-02-6775-6 (кн. 2)

У двотомнику представлено народознавчі студії відомого україніста, славіста, фольклориста та літературознавця з Чехії, професора Карлового університету в Празі доктора Ореста Зілинського. Багатогранні й глибокі праці вченого з історії фольклористики, дослідження обрядовості, епічної творчості, особливо походження дум та народних балад, упорядковані іноземним членом НАН України професором зі Словаччини Миколою Мушинкою, є синтезом європейської та української наукової думки. Роботи О. Зілинського актуальні для нинішніх дослідників, адже ряд наукових питань, до яких він звертався, продовжують перебувати у сфері наукового дискурсу сучасної фольклористики. Теоретичні засади поєднуються в них з використанням різних методів і підходів та доступністю викладу.
Видання зацікавить фольклористів, етнологів, істориків, аспірантів та студентів кафедр слов’янської філології, а також широке коло шанувальників народної творчості.

Завантажити


Активное изображениеЗілинський О.  Українські народні балади Східної Словаччини / Орест Зілинський ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 728 с., 8 іл.
До 90-річчя з дня народження О. Зілинського.

ISBN 978-966-02-6895-1

Праця Ореста Зілинського «Українські народні балади Східної Словаччини», опублікування якої приурочено до 90 річчя від дня народження вченого, є чи не найвизначнішою в його науковому доробку. Репрезентований збірник містить, окрім безпосередньо укладених О. Зілинським балад, ще й Післямову та перелік праць вченого про балади та споріднені з ними пісні, а також список літератури про О. Зілинського, підготовлені М. Мушинкою. 

Завантажити


Активное изображениеЄфремова Л. О. Щедрий вечір. Ой радуйся, земле, Син Божий народився (Новорічно-різдвяні співи з Житомирщини) / Записи Л. В. Адамович та ін. ; упорядкув. та вступ. стаття Л. О. Єфремової, передмова Л. В. Адамович ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К. : Логос, 2013. – 200 с. : ноти.

ISBN 978-966-171-691-8

Видання містить записи обрядових пісень зимового циклу з території сучасної Житомирської області ХХ-ХХІ ст., які не ввійшли до попереднього видання збірки  «Народні пісні Житомирщини» (2012). Його основу складають україномовні та окремі російськомовні  записи Л. Адамович 2007-2008 рр. У збірці новорічно-різдвяні співи традиційно поділено на колядки та щедрівки світські та релігійні з біблійною тематикою. Цей поділ відбито у кодуванні пісень за «Частотним каталогом українського пісенного фольклору» Л. Єфремової (2009-2011) та послідовності розміщення пісень: дитячі, світські, біблійно-релігійні колядки та щедрівки, вертеп, сучасні зразки.


Активное изображениеІваницький А. І. Пісні з родин і хрестин. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 456 с. ноти

ISBN 978-966-382-472-7

У збірнику подано українські народні пісні, що співаються під час обряду родин та хрестин. Значна частина бесідних і переважна більшість гумористичних пісень про кумів виникли в умовах родильно-хрестильної обрядовості, тому їх включено до збірника. Введено також зразки колискових пісень, оскільки їх уперше починають співати в обставинах похрестин, після першого покладення дитини до колиски.
Пісні доповнено коментарями упорядника, подано аналітичні таблиці складочислових структур, музично-ритмічних форм та ладо-звукорядів, регіональний покажчик, звід тематики пісенних текстів.

 

 


Активное изображениеТримбач С.В. (у співавторстві з Є. Марголітом) «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939-1945» . – Харків : «Фоліо», 2013.– 979 с. : іл.

ISBN 978–966–03-6219-2

Ця книга – перша повна наукова публікація  записів Олександра Довженка. Згідно з жанром щоденника автор фіксує основні події свого особистого і творчого життя, починаючи з виходу на екрани фільму «Щорс» і до завершення роботи над сценарієм «Поема про море» (1956). Відмінною особливістю цього пронизливого за одкровенням та емоційним напруженням  тексту є його творча складова. Саме сторінкам щоденника  О.Довженко довіряв свої найпотаємніші  твочрі плани, розробки сценаріїв «Україна в огні», «Мічурін», оповідання і незавершений роман  «Золоті ворота». Текст записів переданий в авторському викладі російською та українською мовами з подальшим перекладом і розташований так, як він зберігається в особистому фонді О.Довженка в Російському державному архіві літератури і мистецтва.


Активное изображениеЖолтовський Павло. Вибрані праці : у 3 т. / Павло Жолтовський ; голова ред. кол. О. О. Савчук., Харків : Видавець Савчук О. О., 2013. –
Т. 1 : Umbra vitae : Спогади. Листування. Додатки / ред. тому О. О. Савчук ; передм. М. І. Моздира ; наук, коментар В. С. Романовського ; підготовка тексту Ж. Д. Сімферовської, О. О. Савчука, В. С. Романовського ; підготовка та коментарі до листування І. Ю. Тарасенко, С. І. Білоконя ; примітки Є. О. Котляра, О. О. Савчука. 2013. 608 с. ; 353 іл. Серія «Слобожанський світ». Випуск 6.

ISBN 978-966-2562-45-3 (т. 1)  
ISBN 978-966-2562-03-3 (серія)