imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013, 2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Дмитренко М. К. Олександр Потебня як фольклорист: Монографія. - К.: Видавництво «Сталь», 2012. - 536 с.

ISBN 978-966-1555-97-5

У монографії висвітлено фольклористичну концепцію видатного українського вченого - мовознавця, фольклориста, літературознавця, філософа, засновника психологічної школи у філології Олександра Опаносовича Потебні (1835-1891). Проаналізовано теорію художнього образу, символу, охарактеризовано вченого як збирача фольклору. У додатку вміщено збірку народних пісень у записах О. Потебні.

Розраховано на дослідників фольклору, літератури, мистецтва, викладачів університетів, учителів.

 


Активное изображение

Артюх Л. Звичаї українців у народному календарі. – К., 2012 . – 224 с.+іл.

ISBN 978-966-8137-93-8 

У книзі розглядається одна із сторін українського народного харчування, пов’язаного з народним календарем. Створення народного календаря було спробою вдосконалити порядок відліку часу. І спроба виявилася настільки вдалою, що ми й досі (з певними корективами) користуємося цією системою. У книзі висвітлено всі головні свята і урочистості року, визначення їхнього місця в річному й аграрному циклі, а також всілякі повір’я, прикмети, легенди, перекази, пісні, приказки та прислів’я, приурочі до кожного із свят і обрядових дій. Висвітлено історію харчування кожної пори року, на кожне свято, у піст і в м’ясоїд, простежити тісний зв’язок святкової народної кухні із сонячним календарем. Традиційні народні  страви розглядаються з ХVІІІ до початку ХХ століття з екскурсами у більш ранні періоди – часи Київської Русі, Козаччини.
Книжка складається з двох частин, що органічно доповнюють одна одну. Це – історико-етнографічна характеристика святкової та обрядової їжі, починаючи від Святого вечора напередодні Різдва й закінчуючи вечерею на святого Миколая, а також опис найхарактерніших для цих подій народних страв, записаних від 50 до 150 років тому і часто містять лише головні складники страв, приблизну їх кількість, описи певших технологічних секретів їх приготування.


Активное изображение

Козак С. Шевченкознавчі та порівняльні студії : Статті. Розвідки. Лекції / [голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. Р. Радишевський] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Міжнародна асоціація україністів ; Міжнародна школа україністики. – К., 2012. – 568 с.

ІSBN 978-966-02-6612-4 ББК 83.3(4УКР)5-8

Видання містить шевченкознавчі та порівняльні студії професора Стефана Козака, створені вченим протягом півстоліття. У першій частині книги зібрано шевченкознавчі розвідки, у яких простежується діалогічність творів Тараса Шевченка з польською літературою, їх рецепція в розвідках науковців з-понад Вісли, а також проведено герменевтичний аналіз топіки правди. Друга частина вміщує студії, присвячені українсько-польським взаєминам від давньої літератури до епохи романтизму з її феноменом «української школи» та особливою увагою до творчості А. Міцкевича, Ю. Словацького, Ю. Крашевського, Я. Захар’ясевича, П. Свєнціцького, Т. Єжа. Розглянуто найвизначніші твори українсько-польського пограниччя XIX–XX ст., проблеми розвитку україністики у Варшаві і сучасного культурного добросусідства.

Завантажити


Активное изображение

Лиманська Р. Г. Дзеркало життя (невигадані історії) / Запис, транскрипція нотних текстів, передмова Єфремової Л. О. - Донецьк : Каштан, 2012. - 160 с.: ноти.

Авторка розповідає про своє насичене подіями, часто нелегке, життя, згадуючи часи до Великої Вітчизняної війни, важкі воєнні роки. Значна частина книги присвячена також подіям життя у радянські та пострадянські роки. Перед читачем, наче у калейдоскопі, проходять долі багатьох людей, з якими зустрічалась, співробітничала та спілкувалась Раїса Григорівна. 

Маючи чудові музичні здібності, авторка книги у своїй пам’яті зберегла значну кількість творів російського та українського пісенного фольклору. На завершення книги вміщено зібрання пісень, виконаних Лиманською Р. Г., у запису та транскрипції її доньки, етномузиколога Єфремової Л. О.

 


Активное изображение

Пархоменко Л., Калуцка Н. Олександр Кошиць: Мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя. – К. : Фенікс, 2012. – 416 с.

ISBN 978-966-136–021–0

Монографія присвячена легендарному Олександру Кошицю (1875–1944) – геніальному диригентові, композитору, етнографові, письменнику. Здійснюючи місію посланців УНР до народів Заходу (з весни 1919 р.), Кошиць концертував з хоровими капелами у багатьох країнах Європи й Америки, відкрив зарубіжжю дивовижний світ нашої національної культури – акапельну співочу традицію, розмаїття пісенності та духовної музики. Та попри світову славу митець не зміг вернутися в Україну, це стало трагедією.
У цьому виданні простежено становлення феноменального таланту О. Кошиця, колізії його життя й творчості за новими документами, спогадами сучасників і листуванням. Книжка щедро ілюстрована, оснащена хронографом і покажчиками творів.


Активное изображение

Сегеда С. П. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. – К., 2012. – 432 c.

ISBN 978-966-1530-80-4
ISBN 966-8174-12-7 (серія)

Коли на теренах сучасної України з’явилися перші люди? Який зовнішній вигляд мали мисливці на мамонтів? Чи був однорідним етнічний склад мезолітичних племен України? Хто вони, кіммерійці, скіфи та сармати? Де слід шукати найдавніші антропологічні витоки сучасних українців?
Відповіді на перелічені й інші запитання пропонує ця книга, де узагальнено дані з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до сьогодення.

 

 


Активное изображение

Степовик Д. Українська гравюра бароко. – К.: ТОВ «Видавництво "КЛІО", 2012.– 495 с.: іл.

ISBN 978–617–7023–00–4

У книзі на прикладі творчості чотирьох визначних майстрів української барокової графіки ХVІІ – ХVІІІ століть – Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана Щирського – висвітлюються характерні риси одного зі світових мистецьких стилів епохи Просвітництва – стилю бароко. Україна у ХVІІ – ХVІІІ століттях набула унікального досвіду серед країн Центральної та Східної Європи щодо органічного єднання західноєвропейських варіантів стилю бароко з українськими мистецькими традиціями, а в ширшому розумінні – зближення православної та католицької естетики у творах на релігійну та світську тематику. Автор детально досліджує феномен українського бароко, визначає його суттєві й формальні риси у порівнянні з автохтонним стилем бароко у мистецтві країн Заходу.


Активное изображение

Степовик Д. Нова українська ікона ХХ – початку ХХІ ст.: Традиційна іконографія та нова стилістика. – Львів-Жовква: В-во «Місіонер», 2012. – 288 с., 400 іл.

ISBN –978–966–658–253–2

У монографії відомого дослідника сакрального мистецтва професора Дмитра Степовика йдеться про нову ікону. Під цим терміном розуміються не тільки ті ікони, які створено недавно, але й ікони відроджені та оновлені в їх найважливіших рисах : іконографії (виборі кола святих і засобах їх зображення), стилістиці, богословських основах. Ікона – це не звичайний вид образотворчого мистецтва. Це таїна, сповнена глибокої духовності, зв’язку із Божественним Одкровенням, молитвами, літургійним служінням. Досліджуючи новітню ікону як витончене мистецтво, автор приділяє увагу її походженню, зв’язку з традицією, аналізуючи ікони ХХ й початку ХХІ століть в Україні й українській діаспорі.


Активное изображение

Степовик Д. Новий ренесанс : ікони Андрія Дем'янчука. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2012. – 368 с.; іл.

ISBN 978–966–355–070–1

У новій книзі автор розвиває свою думку про стильовий характер українського іконо малярства, що якраз відрізняє наше  ікономалярство від сакрального мистецтва інших країн. Народів, держав східнохристиянської візантійської традиції. Сьогодні українські малярі ікон уважно вивчають набутки українських варіантів ренесансу, бароко, класицизму, інших стилів минулих епох і стараються по новому піднести й возвеличити це мистецтво, яке завжди підносило духовний, молитовний стан українців. На прикладі творчості талановитого львівського майстра Андрія Дем'янчука та його батька, високопрофесійного різьбяра Левка Дем'янчука автор доводить живучість і натхненну велич непроминаючого мистецтва ренесансу в новій інтерпретації і новому середовищі.


Сушко В.А. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ - ХХІ ст. / В.А. Сушко. - Х.: СПДФО Бровін О.В., 2012. - 236 с.

ISBN 978-966-2445-33-6

У монографії вперше здіснена комплексна наукова характеристика поховальної обрядовості Слобожанщини. У розвідці уточнена періодизація вивчення проблематики, розглянуто світоглядні засади, атрибутику, регіональні та локальні особливості поховально-поминальної звичаєвості українців Слобідської України (від провіщення смерті до календарного поминального циклу), а також зміни, що відбулися у цьому комплексі народної культури впродовж ХІХ - ХІХ ст. Автор вводить у науковий обіг велику кількість нового емпірічного матеріалу.

Для етнологів, фольклористів, культурологів, усіх, хто цікавиться українською етнокультурою.