imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013, 2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Болгарський фольклор Північного Приазов'я / збирач та упорядник О.Б. Червенко. - Бердянськ, 2012. - 126 с.

ІSBN 978-966-02-6359-8

У збірнику вміщено польові записи різних жанрів болгарського фольклору, що побутують в Бердянському, Приазовському та Приморському районах Запорізької області України. Музичний диск, який додається, стане в нагоді при вивченні болгарської мови та фольклору.

Видання розраховане на філологів-болгаристів та славістів, фольклористів, етнологів, етномузикознавців, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться фольклором.

 


Міф «Українське бароко» : каталог виставки (27.04.2012-28.08.2012, Київ) / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, НХМУ; авт. ст. Г. Скляренко, О. Баршинова. - Київ : Майстер книг, 2012. - 192 с.

Альбом репрезентує одну з наскрізних та найбільш впливових традицій українського мистецтва ХVІІ століття до сучасності - лінію Бароко. Започатковане в епоху національно-визвольної боротьби за незалежність, Бароко в Україні стало часом культурного злету, створило низку шедеврів архітектури, графіки, скульптури, живопису, літератури, глибоко вплинуло на національну свідомість, бачення світу, естетичні пріоритети. Його присутність та творче переосмислення прокреслило мистецтво ХХ століття, відбиваючись у пошуках «українського стилю» в модернізмі 1900-1910-х років, в новаціях українських авангардистів, у протиріччях соціалістичного реалізму, в індивідуальних авторських візіях другої половини століття, у постмодернізмі «нової хвилі», в мистецтві сучасних художників.


Грица С. Леся Дичко в житті і творчості. - Дрогобич: Посвіт, 2012. - 272 с.

ISBN 978-966-2763-40-9

Книга про життєвий і творчий шлях видатної української композиторки Лесі Дичко. Обширно ілюстрована фотоматеріалами, доповнена документами, списками творів Л. Дичко, статей і книг про неї.

Адресується мистецтвознавцям, студентам вищих і середніх навчальних закладів та усім, хто цікавиться сучасною українською та світовою музикою.

  

 

 


Народознавча спадщина Хведора Вовка. Кн. 1 / голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ м. М. Т. Рильського. - Київ, 2012. - 248 с. + СХХ с. : іл.

ISBN 978-966-02-6283-6 (загальний)
ISBN 978-966-02-6453-3 (Кн. 1)

 

Завантажити

  Народознавча спадщина Хведора Вовка. Кн. 2 / голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ м. М. Т. Рильського. - Київ, 2012. - 540 с. + VIII с. : іл. 

ISBN 978-966-02-6283-6 (загальний)
ISBN 978-966-02-6454-0 (Кн. 2)

 

Завантажити

  

 


Активное изображениеЄфремова Л. О. Народні пісні Житомирщини (з колекцій збирачів фольклору) / Упорядкув. та вступна стаття Л. О. Єфремової; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.  – К. : Наук. думка, 2012.  – 723 с. : ноти, карти.

ISBN 978-966-00-1291-2

Видання містить записи народних пісень з території сучасної Житомирської області ХІХ–ХХІ ст., яка включає в себе частину Полісся, Волині, межує з Поділлям та Наддніпрянщиною. Цей факт значною мірою обумовлює різноманітність стильових характеристик народної пісенності Житомирщини. Найцікавіші записи з поліського регіону заховали в собі й донині риси архаїчної музичної культури та мови поліщуків, яка сягає історичними кооріннями нематеріальної культури деревлян. Широкий історичний діапазон зосереджених у збірнику пісень дозволяє робити висновки щодо збереженості традиційної пісенної культури Житомирщини та її еволюційних змін. Зібрання пісенного фольклору Житомирщини має ряд покажчиків: географічний, записувачів та виконавців, абетковий та ін. з  перерахованими посиланнями.


Активное изображениеУкраїнський обрядовий фольклор західних земель : Регіональна музична антологія / Уклав Іваницький А.- Вінниця: Нова Книга, 2012. – 624 с. : ноти.

ISBN 979–0–707505–71–7

Фольклор західних земель є регіоном постійних фахових зацікавлень етномузикології, істориків культури, етнографів, палеопсихологів. В науковій розвідці упорядника порушується ряд методологічних проблем, а також наголошено на давніх езотеричних зв’язках між землеробством, ініціальною магією, ґенезою й функціями обрядового музично-пісенного фольклору. Особливістю збірника є подача пісень з урахуванням язичницьких солярних та родинних культів.

 

 


Активное изображениеКоваль-Фучило І. М. Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск.

ISBN 978-966-02-6581-3

У збірнику вміщено записи голосінь з усіх регіонів України, а також з етнічних українських земель у Польщі, Білорусі, Російської Федерації. Це друковані та архівні фіксації різних збирачів, власні записи упорядника цього видання (1840–2012 рр.). У коментарях подано інформацію про українську голосільну традицію. Видання містить передмову, покажчик записів наддніпрянської, поліської, бойківсько-опільської, гуцульсько-подільської голосильної традиції, географічний, іменний покажчики.

Завантажити