imfe.jpg
  English
.
.
.

Капельгородська Н. М., Глущенко Є. С. Друге життя митця – К., АВДІ (6 д. а.);

Корнієнко Н. М. Самосвідомість: гра в театр (соціологічний портрет сучасника). – К., Поезія (3,9 д. а.);

Кушнірук О. П. Музична феєрія 1990-х. Статті, репортажі. – Луцьк, Надстир’я (12,35 д. а.);

Людмила Морозова. Альбом. (Автор-упорядник О. К. Федорук). – К. – Львів, Видавництво М. П. Коця;

Матеріали з української етнології. Збірник наукових праць. – Вип. 3(6). (Відп. ред. Г. А. Скрипник). – К., Вид-во Асоціації етнологів (23,48 д. а.);

Матеріали з українського мистецтвознавства. (Пам’яті академіка О. Г. Костюка). Збірник наукових праць. – Вип. 2 (Відп. ред. Г. А. Скрипник). – К., Вид-во Асоціації етнологів (47,3 д. а.).

Матеріали з українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура. Збірник наукових праць. Вип. 4. – К.–Камянець-Подільський (6,5 д. а.);

Мистецтво, фольклористика та етнологія слов’янських народів: ХІІІ Міжнародний з’їзд славістів (Любляна, Словенія). Доповіді. – К., Вид-во Асоціації етнологів (6 д. а.);

Метроритм – 1. – К., (20 д. а.);

Народні байки. Упорядкування, передмова, примітки М. К. Дмитренка. – К., Вид-во часопису “Народознавство” (4,6 д. а.);

Народні загадки. Упорядкування, передмова, примітки М. К. Дмитренка. – К., Вид-во часопису “Народознавство” (4,62 д. а.);

Павленко І. Я. Історичні пісні Запоріжжя: регіональні особливості та шляхи розвитку. – Запоріжжя, Тендем-Х (10,57 д. а.);

Скляренко Г. Я. Яким Левич: живопис на перехресті часу. – К; (1,2 д. а.);

Степовик Д. В. – Візантологія. – Івано-Франківськ, Вид-во “Нова зоря” (12 д. а.);

Степовик Д. В. Іконологія й іконографія: проблема стилів у сакральному мистецтві. – Івано-Франківськ, Вид-во “Нова зоря” (45 д. а.);

Степовик Д. В. Українська ікона. Іконографічний досвід діаспори. – К., Балтія-друк (12 д. а.);

Степовик Д. В. Яків Гніздовський. Життя і творчість. – К., Вид-во ім. О. Теліги (24 д. а.);

Творчість у контексті розвитку людини: Матеріали наукової конференції у 3-х частинах. – К., б/в (3 д. а.);

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни і поняття. – К., Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва (23,6 д. а.);

Угорські народні казки рідкісної краси (Переклад з угорської Л. Г. Мушкетик). – К., Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин (13 д. а.);

Українсько-польські культурні взаємини ХІХ– ХХ ст. – К., Львів, Вид-во М. Коця (15 д. а.);

Український театр (Наук. ред. Н. М. Корнієнко). – К., ЛДЛ (37,24 д. а.);

Українське кіно: Євроформат. (Відп. ред., автор коментарів, упорядник О. Г. Рутковський). – К., Альтер-прес (28,22 д. а.);

Українське кіно: Ідентифікація у часі. (Відп. ред., автор коментарів, упорядник О. Г. Рутковський). – К., Альтер-прес (23,6 д. а.);

Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ ст. 200 імен. Каталог-альбом. – К., Атлант UMS (74, 25 д. а.);

Юдкін І. М. Етимологічні коріння художнього мислення у слов’янському фольклорі. – К., б/в (2,3 д. а.) (англ. мовою).

Окрім того, у вітчизняній та зарубіжній науковій періодиці опубліковано понад 530 статей.

Вийшли друком перші номери нового друкованого органу – “Студії мистецтвознавчі”, орієнтованого на висвітлення питань історії та теорії професійного мистецтва.

Згідно з планами міжнародного наукового співробітництва готуються до видання праці, розраховані на розширення обізнаності народів світу з українською культурою: “Думи” українською та англійською мовами у Гарвардському університеті (США), статті про українських митців у енциклопедії “Kunstlerlexikon” (ФРН). Прикладом успішної реалізації принципово нового міжнародного наукового проекту є підготовка тематичного номера журналу “Французька етнологія”, який буде цілком присвячений традиційній та сучасній етнокультурі українців. Згідно з попередніми планами успішно здійснюється підготовка до міжнародної наукової конференції “Народна творчість у контексті національних культурних цінностей на початку ХХІ століття: традиція та зміна стереотипів”, ініційованої Міжнародною організацією з народної творчості (IОV), впливовою структурою ЮНЕСКО.

У рамках міжнародної співпраці Інститут приймав відомих зарубіжних вчених, зокрема президента АН Македонії академіка В. Грозданова, професора Прштинського університету (Сербія) В. Бована, професора Сорбонського університету (Франція) Ф. Конта, доктора історії Познанського університету (Польща) М. Фігуру, які виступили на Вченій раді з проблемними доповідями та інформацією про наукову діяльність установ, які вони репрезентують.

Наукова та науково-організаційна діяльність Інституту продовжує відчувати вплив негативних факторів, які склались впродовж минулих років у академічній науці і суспільстві в цілому. Не вдалося подолати збільшення середнього віку докторів та кандидатів наук і забезпечити омолодження наукового персоналу. Престижність наукової роботи, її оплата далекі від того, щоб забезпечити належний конкурс на всіх рівнях відбору – від аспірантів до виконавців конкретних тем досліджень.

Відсутність фінансових можливостей для систематичного дослідження сучасних мистецьких процесів у регіонах України, а особливо зарубіжних країнах, обумовлюють фрагментарність наукових оцінок багатьох мистецьких явищ і тенденцій.

 

Григорій ЩЕРБІЙ