imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

 

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,20142013,2012,2011,2010,2009,2008,2004,2003

 

 

 Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – 750+XXX с.

ISBN 978-966-02-6767-1

У пропонованому виданні йдеться про утвердження загальноукраїнської етнонімії та розвиток етноідентифікаційних процесів у середовищі українців-русинів Закарпаття і Східної Словаччини; висвітлюються питання історичних витоків та ідейних джерел закарпатського регіонального сепаратизму й сучасних виявів політичного русинства; аналізуються мовні, етнокультурні та етнодемографічні процеси на Закарпатті. У збірнику репрезентовано дослідження відомих вітчизняних і зарубіжних учених із проблем етногенезу та розвитку лінгвокультурних реалій Закарпаття в історичній ретроспективі.
Сподіваємося, що книга викличе інтерес не лише науковців, а й широкого загалу громадськості, усіх, хто цікавиться українською етнічною історією і культурою.

Завантажити


Бача Юрій, Ковач Андрій, Штець Микола. Чому, коли і як? Запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців (Чехо)Словаччини / Вид. 4-те, доповн. Підготував Юрій Бача. – К., 2013. – 114 с.

ISBN 978-966-02-6843-2

Книжка є четвертим, доповненим, виданням, у якому у формі запитань і відповідей пояснюються найважливіші й найактуальніші питання минулого й сучасного життя русинів-українців у (Чехо)Словаччині. Життя це маловідоме, і результати його досліджень нечасто публікуються в популярних виданнях. Книжка коротко й доступно розповідає «про наше минуле, про те – хто ми є, коли переселилися за Карпати наші предки, як вони жили, що доброго вони створили за тисячі років свого життя, як вони говорили, в яких вірили богів, яких співали пісень, хто були їх найвидатніші представники».

Перше видання побачило світ 1967 року в Чехословаччині, друге (1992) і третє (2008) - в Україні, з певними доповненнями.
Для науковців і широкого кола читачів.

Завантажити