imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

 

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011, 2010,2009,2008,2004,2003

 

 

 Сучасна зарубіжна етнологія : антологія. У 2 т. Т. 1 / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. – К., 2010. – 950 с.

ІSBN 978-966-02-6055-9 (загальний);
ІSBN 978-966-02-6056-6 (Т. 2)

Перший том антології розкриває широкий спектр дискурсу з білоруської, болгарської, ізраїльської, литовської, македонської, польської етнології та фольклористики. За науковою актуальністю й обсягом двотомник є безпрецедентним явищем у вітчизняній науці, адже спектр висвітлених проблем охоплює різнорідні студії зарубіжних учених, що, поєднавшись на сторінках цього видання, утворюють мозаїку досліджень сучасної світової етнології.

Завантажити


 Сучасна зарубіжна етнологія : антологія. У 2 т. Т. 2 / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. – К., 2010. – 1214 с.

ІSBN 978-966-02-6055-9 (загальний);
ІSBN 978-966-02-6127-3 (Т. 2)

Другий том антології «Сучасна зарубіжна етнологія» репрезентує розмаїту палітру наукових концепцій осмислення етнокультурних та етноідентифікаційних процесів у провідних країнах східного та західного зарубіжжя – Росії, Румунії, Сербії, США та Канаді, Туреччині, Угорщині, Франції, Хорватії, Японії.

Книга адресована етнологам, фольклористам, історикам, культурологам, філософам, а також широкому колу зацікавлених читачів.

 Завантажити