imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Веселовська Г.І. Дванадцять вистав Леся Курбаса. Навчальний посібник Леся Курбаса. - К., Держ. Центр театр. мистецтва Леся Курбаса ( 20 д.а.).

Веселовська Г.І. Основи театрознавства. Програма курсу лекцій. - К., 2004 (1.д.а.)

Власюк О. (У співавт.) Східні креси6 : Під знаком польського орла. - Рівне, Волинські обереги (7,05 д.а.).

Дмитренко М. К. Українська фольклористика другої половини ХІХ ст.: школи, постатті, проблеми". - Київ, Сталь (28, 52 д. а.).

Етнокультурна спадщина Полісся. Науковий збірник. Вип.5, - Рівне (16, 9 д.а.).

Іваницький А.І. Український музичний фольклор. - Вінниця, Нова книга (20 друк.арк.).

Капельгородська Н. М., Глущенко Є. С., Синько О. "Кіномистецтво України в біографіях". Держ. Комітети телебачення і радіоморвлення України, ІМФЕ, Благод. Мемор. Фонд ім. І. Кавалеридзе. -К., АВДІ (Обл. арк. 86,12, 41,39 друк. арк.).

Історія української музики. - Київ-Біла Церква (Відп. редактор А.Ів. Муха. - Т.5. (37,72 д..а.).

Комплексне дослідження духовної культури слов'ян" (Відп ред. Юдкін І.М.) Колективна монографія . - Ніжин, Наука -сервіс (26 друк. арк. )

Тіло в текстах культур Збірник наукових праць. ( Гол. редактор Г.А.Скрипник). - К., ІМФЕ (14, 86 д.а.).

Курочкін О. Українці в сім"ї європейській. Звичаї, обряди, свята. - "Бібліотека українця"(10,2 д.а.)

Матеріали до української етнології. Випуск 4(7). - Київ, ІМФЕ (33,28 д.а.)

Микола Лисенко і українська композиторська школа. (Відп. ред. О.В.Шевчук (наук. зб.). - Київ, ІМФЕ(12 друк.арк.).

Поріцька О. А."Українська народна демонологія у загальнослов'янському контексті ХІХ - початок ХХ ст." ум. - К., ІМФЕ (10,46 обл. а,. 8,86 д.а.)

Рубан-Кравченко В. Мистецькі роди України. Кричевський і українська художня культура ХХ ст. - Київ, Криниця (87,9 д.а.).

Рушник: символ, образ, знак. Матеріали наукової конференції. - Глухів, Глух. педагогічний університет (6 д.а.).

Сироткін В.М. Порадник юному науковцю. - К. (4 д.а.).

Слободянюк П. Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини. - Хмельницький, Поділля (35,52 д.а.).

Слободянюк П. Я., Дорош Г. О. Місцеве самоврядування Хмельниччини. Летичівський район. - Хмельницький, Поділля (24,3 д.а.).

Слободянюк П. Я., Нестеренко В. А. Місцеве самоврядування Хмельниччини. Білогірський район. - Хмельницький, Поділля (12,6 д.а.).

Слободянюк П. Я., Рибак І. В. Місцеве самоврядування Хмельниччини. Віньковецький район. - Хмельницький, Поділля (18,2 д.а.).

Слободянюк П. Я., Хоптяр Ю. А. Місцеве самоврядування Хмельниччини. Ярмолинецький район. - Хмельницький, Поділля (29,76 д.а.).

Слободянюк П. Я., Горбатюк В. І. Місцеве самоврядування Хмельниччини. Деражнянський район. - Хмельницький, Поділля (48 д.а.).

Станішевський Ю.О. Балетний театр України. -К., Музична Україна. (39, 6 обл. а., 40, 6 д.а.).

Степовик Д. В. Сучасна українська ікона. Київ, Балтадрук (40 друк. арк.).

Сюта Б. Проблеми організації художньої цілісності в українській музиці другої половини ХХ століття". - К., 2004, Друкарня "Академперіодика" НАН України. (д.а. 6.51).

Тимофієнко В. І. Давня Америка: розвиток архітектури і монументального мистецтва. - К., Інститут проблем сучасного мистецтва.( 30,9 обл.-в. а.).

Одвічна Русава Етнографія та фольклор с. Стіна на Поділлі. - Вінниця (25,8 д.а.).

Українські народні думи К.Грушевської. У двох томах. -К., Сталь. (Т.1- 32,6 д.а., Т. 2 - 30,17 д.а.).

Федорук О. К. "Пластика Петра Капшученка". Київ, ЕММА (32,6д. а.).

Федорук О.К. Андрій Чебикін - крила щедрої душі . - К., ЕММА (46,8)

Наукова продукція Інституту засвідчує конкурентну спроможність і викликає належний резонанс. Водночас систематичні дослідження сучасних етнічних і мистецтвознавчих процесів потребують належного фінансування. Серед актуальних завдань залишається потреба видання фундаментальних та узагальнюючих праць, рукописних монографій, підготовлених співробітниками Інституту.

Результати наукових досліджень було апробовано у виступах на конференціях, проведених іншими установами, на яких Інститут виступив співорганізатором, зокрема:

- "Український рушник: образ, символ, знак" (м. Кролевець);

-    "Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України" (Київ).

Упродовж року співробітники Інституту взяли участь у конференціях, круглих столах, семінарах, проведених іншими науковими установами (близько 80 конференцій):

- конференція "Мusic, Муths and Mountains" (США, Блексбург - Бріцина О.Ю.);

- XIX Міжнародний колоквіум з проблем комунікацій по темі "Етнічні конфлікти" (США - Вахніна Л.К.);

- Оломоуцький симпозіум україністів. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури, культури (Чехія - Коваль-Фучило І.М.);

- Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України (Київ - Федорук О.К.);

- Німецько-Азербайджанська конференція з міжетнічних та міжкультурних питань (організована Об'єднанням німецької молоді в Києві спільно з Активом Азербайджанської молоді м. Києва (Київ - Боряк О.О.);

- Перший всесвітній конгрес "Трипільська цивілізація" (Київ - Сегеда С.П.);

- міжнародний науковий семінар "Кайндлівські читання" (Чернівці - Курочкін О.В.);

- міжнародна наукова конференція "Экология и демография человека в прошлом и настоящем" (Росія, Москва - Сегеда С.П.);

- міжнародний симпозіум "Nowe materialy i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej" (Польща - Сегеда С.П.);

- "Олекса Грищенко - домінантна постать Ekole de Paris" (Нью-Йорк - Федорук О.К.);

- міжнародна наукова конференція "Роль науки в соціальній трансформації суспільств України та Республіки Македонія" (Київ - Микитенко О.О.);

- конференція "Митрополит Василь Липківський - визначний український церковний діяч і просвітник" до 140-річчя від дня народження Липківського. (Київ - Степовик Д.В.);

- Міжнародна конференція "Світовий балетний театр сьогодні" (Москва - Станішевський Ю.О.);

- міжнародна конференція "Етнокультурні процеси в урбанізованому середовищі українського міста у ХХ ст." (Івано-Франківськ - Степовик Д.В.);

- міжнародна наукова конференція "Слов'янські культури ХІХ-ХХІ століть: стан і перспективи розвитку" (Київ - Захаржевська В.О., Грица С.Й., Широкова Н.В., Пилипчук Р.Я., Орлов В.А., Юдкін І.М.);

- Україно-німецький семінар "Взаємозв'язки німецької та української кінокультур. 20-30 рр." (Київ - Тримбач С.В.).