imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Інститут поглиблював наукові контакти із музейними закладами, зокрема виступив ініціатором перепідпорядкування до НАН України Музею народної архітектури та побуту, співпрацював з Українським центром народної культури "Музей Івана Гончара", Державним музеєм українського народного декоративного мистецтва.

У 2004 році Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України плідно співпрацював з науковими установами зарубіжних країн в рамках укладених раніше угод. Основним напрямком міжнародного наукового співробітництва є розробка спільних тем наукових досліджень, підготовка узагальнюючих та енциклопедичних видань. Продовжувалась співпраця з Науковим товариством імені Тараса Шевченка у Європі з підготовки чергових томів "Енциклопедія українознавства" та "Енциклопедія сучасної України". А.П. Калениченко є членом тимчасової комісії Президії НАНУ зі створення концепції української національної ідеї.

Успішною формою реалізації планів міжнародного співробітництва з науковими установами країн СНД: Інститутом етнології та антропології, Інститутом слов'янознавства РАН, Інститутом мистецтвознавства Мінкультури Росії, Інститутом мистецтвознавства, етнографії та фольклору АН Білорусі. Міжнародні взаємини знаходять вияв у продовженні співпраці за двосторонніми угодами про співробітництво, зокрема, за Болгаро-українською угодою про співробітництво, угодою з Манчестерським університетом, Інститутом мистецтва Польської Академії Наук, польським товариством народознавчим, Інститутом етнології Словацької академії Наук, Інститутом Болгарської Академії Наук, Благоєвградським університетом, Інститутом світової літератури АН Росії, Інститутом слов'янознавства та балканістики, науковим товариством ім. Шевченка у Франції, Інститутом етнографії Угорської Академії Наук, Інститутом фольклору Македонської Академії Наук, Українським Вільним Університетом у Мюнхені, Канадським Інститутом Українських студій в Едмонтоні, Канада, Бібліотекою ім. Симона Петлюри в Парижі, Українським Католицьким Університетом ім. Св. Климента в Римі, Центром сакрального мистецтва ім. Еціо Алетті в Римі та ін.

Інститут приймав академіка В. Грозданова (Македонія), академіка Сополигу (Свидник), професора Миколу Мушинку (Словаччина), професора Чайковського (Польща), професора Жана Куізіньє, професора Франсіса Конта, професора Фон Вагена (США), професора Г. Грабовича (США), професора Мирона Стахіва (США). Було заслухано інформацію про наукову діяльність установ, які вони представляли та забезпечував наукову частину їх перебування в Україні.

Учені Інституту очолюють та входять до складу міжнародних наукових організацій та установ, зокрема Міжнародної асоціації українських етнологів. (чл.-кор. НАН України Г.А. Скрипник), Національної асоціації україністів (чл.-кор. НАН України Г.А.Скрипник); Національної комісії ЮНЕСКО (О.К.Федорук), Міжнародної асоціації мистецтвознавства (М.О.Протас, З.О.Чегусова), Міжнародної комісії з дослідження слов'янського фольклору при міжнародному комітеті славістів (Н.С. Шумада, В.А.Юзвенко, О.О.Микитенко, С.Й.Грица, Л.К.Вахніна, Г.В.Довженок, О.Ю.Бріцина, М.М.Гайдай), Українського комітету славістів, Собору болгар, товариства болгарської культури "Радолюбіє" (В.О.Захаржевська), Євразійської телевізійної академії (О.Г.Рутковський), Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО (Ю.О.Станішевський), Європейської академії хореографічного мистецтва (Ю.О.Станішевський), Польського народознавчого товариства (Л.К.Вахніна), Міжнародного товариства етнологів та фольклористів (Л.К.Вахніна), Угорського етнографічного товариства (Л.І.Мушкетик). З лекціями за кордоном виступили: Вахніна Л.К. (Люблін, Варшава тощо), Дмитренко М.К. (Париж, Франція), Микитенко О.О. (Китай). Науковці виступили організаторами багатьох мистецьких заходів, що були відзначені громадськістю: Рутковський О.Г. - Четвертого відкритого фестивалю-майстерні "Українські альтернативи", конкурсу сценаристів та фільмів українських кінематографів до міжнародного кінофестивалю; Тримбач С.В. - виставки "Український кіноплакат 20-30-х рр." з Гете- Інститутом у Києві.

В музично-культурних акціях громадськості взяли участь Г.В.Степанченко, В.В.Кузик, Б.М.Фільц, А.П.Калениченко, І.М.Сікорська, Н.П.Єрмакова, в організації виставки українських митців у Греції до Шевченкових днів та до фестивалю "Барви" в рамках проекту Міністерства культури "Ми - з України" - Томозова Н.М.

У 2004 році Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України виконав усі передбачені планами НДР обсяги наукових досліджень, продовжив випрацьовувати нові методологічні підходи до оцінки мистецьких явищ і тенденцій, сучасних етнокультурних процесів, особливостей розвитку культури та мистецтва в умовах глобалізаційних культурних перетворень, збережено науковий потенціал.

Спеціальне додаткове фінансування необхідне для видання фундаментальних та узагальнюючих праць, підготовлених науковцями Інституту, джерел фольклорної спадщини та професійного мистецтва на цифрових носіях.

Через відсутність належних фінансових можливостей для систематичного дослідження сучасних мистецьких процесів у регіонах України та зарубіжних країнах, наукова оцінка багатьох мистецьких явищ і тенденцій незрідка залишається фрагментарною.

Оптимізація розвитку культуротворчих процесів в Україні з необхідністю передбачає розгортання нових народознавчих та мистецтвознавчих досліджень з історії, національної культури, питань етногенезу та етнічної історії, сучасних національних етнокультурних та етнодемографічних процесів, поглиблення і координацію співпраці з зарубіжними установами та вченими.

 

 Директор Інституту, доктор історичних наук

член-кореспондент НАН України    Г. А. Скрипник