imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,

2012,2011, 2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

 Листування Опанаса Сластьона // Упорядники: о.Юрій Мицик, Інна Тарасенко. - Запоріжжя, 2010. - 236 с.

ISBN 978-966-488-008-1

 

 

 

 

 


Активное изображениеУкраїна у типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича» / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України/. – К., 2010. – 400 с.

ISBN 978-966-02-5878-5

До альбому ввійшли наукові праці та тематичні серії малюнків талановитого українського художника-етнографа Юрія Павловича, який понад п’ятдесят років свого подвижницького життя присвятив дослідженню та художній фіксації традиційної культури українців. Його творчий шлях репрезентує сільські та міські краєвиди, побут, архітектуру, одяг та народні типажі українців, а почасти й інших народів.Перший том його художньо-етнографічної спадщини головно етнографічні реалії різних регіонів України початку ХХ – кінця 30-х років ХХ ст. в краєвидах, типажах народних, побуті та архітектурі.

Видання розраховане на етнографів, істориків, художників, модельєрів і всіх, хто цікавиться українською національною культурою. 

Завантажити

Сторінка з життя та художньо-етнографічної творчості Юрія Павловича


Активное изображениеТруды этнографическо-статистической экспедиціи в Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ: Юго-Западный отдъль. Матеріалы и изслъдованія, собранные д. чл. П. П. Чубинскимъ; изданъ подъ наблюденіемъ д. чл. Н. И. Костомарова: репринт. вид. В 7 т. Т. 4 / відп. за вип. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 798 с.

ISBN 978 – 966 – 02 – 5851 – 8 (загальний)
ISBN 978 – 966 – 02 – 5855 – 6 (Т. 4)

Четвертий том уміщує матеріали, які висвітлюють сімейний побут та обрядовість, класифіковані автором таким чином: родини і хрестини, весілля, поховальні традиції. Том представляє також обрядові, колискові та дитячі пісні й ігри, прикмети та повір’я, пов’язані з вагітністю і новонародженим, елементи сімейно-побутової та знахарської медицини, а також 20 розлогих описів весіль.

Завантажити


 Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая / голов. ред. Г. А. Скрипник ; наук. ред. і упоряд. М. М. Гайдай ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2010. - 304 с.

ISBN 978-966-02-5587-6

Збірник "Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая" містить унікальні записи народних пісень, зроблені на початку ХХ ст. відомим українським фольклористом-етномузикологом, який співпрацював з К. Квіткою, В. Харковим, Т. Онопою в Кабінеті музичної етнографії ВУАН. Записи засвідчують високий фаховий рівень нотацій, збереження діалектних особливостей пісенних текстів; вони друкуються вперше за автографом записувача.
Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників народної пісні.

Завантажити


Вовк Хв. Студії з антропології України / С. П. Сегеда, переднє сл., комент., антрополог. терм. - К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. - 218 с.

ISBN 978-966-608-818-8

Книга репрезентує науковий доробок Хв. Вовка в царині вітчизняної антропології. Вона містить оцінку ролі визначного українського вченого кінця ХІХ - початку ХХ ст. у розвитку українського народознавства; тексти двох його основних розвідок в антропології українського народу та бібліографію наукових праць; розгорнутий коментар, присвячений аналізу поглядів вченого в світлі сучасних наукових даних.
Для істориків, народознавців, студентів вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

 

 


 Людмила Матвійчук. Стріла кохання [Ноти]: Зб. пісень / Людмила Матвійчук; [упорядкув., вступ. ст., нот. ред. - О. П. Кушнірук]. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. - 125 с.

ISMN M-707516-18-8

У збірці вперше цілісно представлено пісенний доробок пізнього періоду творчості уродженки Волині, композиторки Людмили Матвійчук (1957-2007), зібраний за матеріалами родинного архіву. До збірки ввійшли 48 пісень ліричної та патріотичної тематики на слова українських поетів.
Для широкого кола читачів - шанувальників пісенного жанру.
Публікується вперше.

 

 


 Фільц Б. Закарпатські новелети / Упор., вст.ст. О.ст.. О.Німилович. - Дрогобич: Посвіт, 2010. - 36 с.

ISBN 979-0-707513-24-8

Пропонована збірка, в яку увійшов цикл з десяти мініатюр «Закарпатські новелети» Богдани Фільц, є черговим перевиданням цих п'єс, адже попередні наклади (1966, 1971, 1982, 1984) розходились миттєво, а їх величезна популярність, виконання як в програмах авторських вечорів й інших концертів, так і в репертуарному переліку відомих піаністів і молодих музикантів на різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсах зумовили потребу їх тиражування і подальшого впровадження до педагогічного і виконавського репертуару. У вступній статті упорядник подає історію виконань та видань циклу мініатюр, побудованих на народнопісенних зразках Закарпатського краю.
Видання адресоване викладачам, студентам, учням музичних шкіл та музично-педагогічних закладів, а також популяризаторам української фортепіанної музики.