imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014, 2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

 Сторінка з наукової біографії видатного українознавця / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, МАУ. Київ, 2013. 84 с.

ISBN 978-966-02-6942-2

Ім'я Олекси Васильовича Мишанича широковідоме не лише в Україні, а й усюди, де мешкають розкидані по світах українці, до консолідації яких він значною мірою прислужився як своєю науковою, так і громадською діяльністю.

Завантажити

 

  


 Боса І. О. Митці степової України (кінця ХІХ – початку XX століття) / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2013. – 133.

ISBN 978-966-02-6710-7

У біографічному словнику-довіднику подано відомості про живописців, скульпторів, графіків, архітекторів, художників-педагогів та дослідників мистецтва, життя та діяльність яких пов’язані зі степовим краєм – Єлисаветградським та Олександрійським повітами Херсонської губернії (нині – Кіровоградщина) наприкінці ХIX – на початку XX ст. На основі музейних та архівних матеріалів у науковий обіг уводяться як уже відомі, так і нові імена митців та інформація про них.

 

  


Матеріяли до Енциклопедії Української Діяспори: 7 том (пострадянські країни) / відпов. за вип. Г.Скрипник, В. Євтух; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, МАУ; - К., 2013. - 176 с.

ISBN-978-966-02-6939-2

Завантажити

 

 

 


Активное изображение

Кушнірук О. Композитор Олександр Яковчук  / Composer Alexander Jacobchyk. – Буклет. – К.: «Спринт-Сервіс», 2013. – 32 с.

Тут вперше висвітлено життєвий і творчий шлях сучасного українського композитора Олександра Миколайовича Яковчука (нар. 1952 р.), подано характеристику найяскравіших творів, систематизовано повну нотографію за жанровим принципом, зібрано й упорядковано відгуки відомих митців про музику О. Яковчука, вміщено численні світлини з родинного архіву. Видання розраховане на широке коло читачів.

 

 

  


Активное изображениеЧегусова З. Біобібліографічний покажчик / голов. ред. Г. Скрипник ; уклад. : О. Роєнко, Т. Кравченко ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь¬кого HAH України. – К., 2013.

ISBN 978-966-02-6931-6

Біобібліографічний покажчик «Зоя Чегусова» є підсумком 35-річної дослідницької праці наукового співробітника відділу декоративного мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь¬кого HAH України, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, президента української секції Міжнародної асоціації арт-критиків AI CA. У покажчику висвітлено основні віхи життя і професійної діяльності мистецтвознавця, подано численні розвідки в галузі декоративного мистецтва України другої половини XX століття, зокрема таких його видів, як професійна художня кераміка, скло, текстиль. У покажчику зібрано окремі видання: монографії, альбоми, посібники, а також публікації в енциклопедіях, наукових збірниках і альманахах, журнальні й газетні статті, рецензії Зої Чегусової, література про неї, відгуки колег на її наукову і творчу роботу. В окремому розділі розкриваються ініціативи Зої Чегусової як куратора й організатора великомасштабних арт-проектів декоративного й образотворчого мистецтва в Україні та за її межами, а також названо перелік каталогів, пов'язаних з їх проведенням.

Завантажити