imfe.jpg
  English
.
.
.


ІМФЕ ім.М.Т.Рильського є центром славістичних досліджень в Україні, який володіє належним кадровим потенціалом, має тісні наукові контакти із зарубіжними центрами, спільно з якими здійснює міжнародні проекти, зокрема, з тематики порубіжних регіонів.

Вченій раді Інституту підпорядкована наукова діяльність Державного музею народної архітектури та побуту України Національної академії наук України, і в цьому зв'язку передбачається розробка наукового дослідження у напрямку виявлення, збереження та вивчення етнокультурної спадщини українців.

Фундаментальний напрямок мистецтвознавства в найближчій перспективі спрямовуватиметься на створення електронних версій багатотомних історій профільних мистецтв, довідково-енциклопедичних видань, видання на цифрових носіях праць з етнографічної спадщини та професійного мистецтва.

 

 Директор Інституту, доктор історичних наук член-кореспондент НАН України Г.А. Скрипник