imfe.jpg
  English
.
.
.

Конференції, круглі столи, семінари

 

1. «Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків» — К., 2002 р.

2. «Всеукраїнська наукова конференція і концерти до 160-річчя від дня народження класика української музики. піаніста. Диригента, педагога, музично-просвітнього і громадського діяча М. Лисенка» — 12-14 листопада 2002 р.

3. «Український етнос у часі і просторі» — 26 червня 2003 р.

4. «Українська художня культура: історія і сучасність» — 27 листопада 2003 р.

5. «Шляхи новаторства в українській музиці ХХ століття. До 115-ї річниці від дня народження А.М. Ревуцького» — 2 березня 2004р.

6. «Людина в просторі етнічної культури (Пам'яті П. П. Чубинського)» — 14-15 травня 2004 р.

7. «Кобзарство в контексті становлення української  професійної музичної культури» — 14 жовтня 2005 р.

8. «Концепції культури в історії української гуманітарної думки ХІХ-ХХ ст.» — 11-12 квітня 2006 р.

9. «Національна культура в контексті сучасних глобалізацій них процесів» — 18-19 грудня 2006 р.

10. «Слов'янське слово і культура в контексті світового розвитку» — 24-25 травня 2007 р.

11. «Народне мистецтво як цілісна система світобачення етносу» — 18-19 жовтня 2007 р.

12. «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя» — 12 грудня 2007 р.

13. «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія, методи та тенденції розвитку)» — 17 грудня 2008 р. (Програма ).

14. «Стильова панорама українського мистецтва» — 18 грудня 2008 р. (Програма ).

15.  «Міжнародна наукова конференція, присвячена пам'яті П. П. Чубинського» — 26 березня 2009 р. (Програма ).

16. «Етнос у просторі міжнародної взаємодії. Українсько-японські культурні паралелі» — 27 березня 2009 р. (Програма ).

17. «Народна культура України: традиції і сучасність. Міжнародна наукова конференція, присвячена 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України» — 9 жовтня 2009 р.

18. «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития» — 11-12 ноября 2009 г., Москва

19. «Кітч у сучасній культурі» — 28 травня 2010 р. (Програма ).

20. Міжнародна наукова конференція пам'яті академіка Олександра Григоровича Костюка «Cтиль модерн у культурі» — 4 листопада 2010 р. (Програма ).

21. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України - 90 років) - 8 - 9 грудня 2011 р. (Програма ).

22. «Постать Миколи Лисенка у світовому історико-культурному контексті» — 28–30 березня 2012 р., Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (співорганізатори).

23. «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» — 24–25 травня 2012 р., м. Київ, НБУ ім.В.І.Вернадського (співорганізатори) (Програма ).

24. Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» — 22 жовтня 2012 р., Київ.

25. «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті національно-культурних пріоритетів» — 24 травня 2013 р., Київ. (Програма ).

26. ХІІІ європейська наукова конференція ЮНЕСКО IOV «Roots and Routes of Traditional European Cultures in the XXI Century» («Джерела та шляхи традиційної європейської культури у ХХІ ст. — 27 червня 2013 року.

27. Четверта науково-практична конференція «Кролевеччина від давнини до сьогодення» — 20–21 вересня, 2013 р., Кролевець, Сумська обл., Кролевецький районний краєзнавчий музей, Музей кролевецького ткацтва (співорганізатори).

28. «Вітчизняна та зарубіжна україністика на рубежі століть» — жовтень, 2013 р., Київ.

29. VIII Міжнародний конгрес україністів «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України,  Міжнародна асоціація україністів, Київська міська державна адміністрація, Міністерство культури України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / — 21–24 жовтня 2013 р., Київ (Програма ).

30. «Слов’янський світ у культурному просторі ХХІ століття» — 20 травня 2014 року, Київ, Національна бібліотека України ім.В.Вернадського (співорагінізатори).

31. Наукова сесія до 125-річчя від дня народження академіка Л.М.Ревуцького — 26 травня 2014 р., Київ.

32. Круглий стіл відділу УЕЦ «Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновленні миру в Україні» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 16 липня 2014 р., Київ.

33. Круглий стіл «Завдання гуманітарних наук та МАУ в ситуації сучасної гуманітарної кризи» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 10 вересня 2014 р., Київ.

34. Науковий семінар «Культурні маркери сучасної національної ідентичності» (Харківський національний університет імені М.Каразіна, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 22 жовтня 2014 р., Харків (співорганізатори).

35. Круглий стіл «Сучасні мовно-культурні проблеми Сходу та Півдня України» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 29 жовтня 2014 р., Київ.

36. Науковий семінар «Проблеми національної ідентичності» (Одеський національний університет імені І. Мечникова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 15 грудня 2014 р., Одеса (співорганізатори).

37. Наукова сесія ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з нагоди 200 річчя від дня народження Михайла Вербицького. — 30 квітня 2015 р., Київ.

38. Наукова сесія ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, присвячена вшануванню 120-річчя від дня народження Максима Тадейовича Рильського. — 19 травня 2015 р., Київ.

39. Круглий стіл ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України» — 22 вересня 2015 р., Київ.

40. Науковий семінар «Проблеми сучасної фольклористики» - 11 листопада 2015 р., Київ.

41. Всеукраїнська наукова конференція «Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, кінематограф, музика, образотворче мистецтво» - 22 листопада 2015 р., Київ.

42. Науковий семінар аспірантів ІМФЕ в рамках Всеукраїнського фестивалю науки в Україні (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво) - 19 травня 2016 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво (співорганізатори).

43. VІІ Міжнародна наукова конференція «Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов'янських культур» (до Дня слов'янської писемності і культури) (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Національна академія наук України, Український комітет славістів НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) - 24 травня 2016 р., м. Київ, НБУВ ім. В. І. Вернадського (співорганізатори).

44. Круглий стіл «Кіноосвіта Польщі: досвід синергії кіногалузі і освіти. Кіно як засіб формування національної ідентичності» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Польський Інститут в Києві, Міністерство освіти і науки України, Академія української преси, Національна спілка кінематографістів України) - 30 червня 2016 р., м. Київ, Будинок кіно НСКУ (співорганізатори).

45. Науково-практична конференція «Образ шахтарського краю в екранних мистецтвах» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Асоціація кінокритиків Національної спілки кінематографістів України, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Національний центр Олександра Довженка) - 28-29 жовтня 2016 р., м. Київ, Будинок кіно НСКУ (співорганізатори).

46. Науковий семінар із циклу «Рильські читання. Полоністичні сильветки» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво) - 17 листопада 2016 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво (співорганізатори).

47. Науково-практичний семінар «Народне мистецтво і традиційна культура Чернігівщини у працях Євгенії Спаської», присвячений 125-річчю від дня народження Є. Спаської - 10 лютого 2017 р., м. Чернігів, Чернігівський обласний художній музеї ім. Григорія Галагана (співорганізатори).

48. Науковий семінар «Усні спогади українців-переселенців Польщі в результаті акції "Вісла" 1946-47 р.» із циклу «Рильські читання. Полоністичні сильветки» - 14 березня 2017 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво, (співорганізатори).

49. ІІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства» - 06-07 квітня 2017 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського (співорганізатори).

50. XVII Міжнародні славістичні читання пам'яті академіка Леоніда Булаховського - 21 квітня 2017 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра слов'янської філології (співорганізатори).

51. Всеукраїнська науково-практична конференції «М. Костомаров, його епоха: текст і контексти» (до 200-річчя від дня народження М. Костомарова) - 12 травня 2017 р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут мистецтв РДГУ (співорганізатори).

52. Міжнародна наукова конференція «Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманіарних досліджень», присвяченої Дню слов'янської писемності і культури - 24 травня 2017 р., м. Київ, ЦНБ України ім. В. І. Вернадського (співорганізатори).

53. X Фольклористичні читання пам'яті професора Лідії Дунаєвської - 24 травня 2017 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра фольклористики (співорганізатори).

54. Міжнародна науково-практична конференція «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України» - 25 травня 2017 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

55. Круглий стіл «Внесок Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у світову україністику» - 25 травня 2017 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

56. Науковий семінар «Український фольклор у рукописних архівах Варшави» із циклу «Рильські читання. Полоністичні сильветки» - 14 червня 2017 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво (співорганізатори).

57. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми дослідження голодомору у XXI ст.: цифри, джерела, висновки» - 16 листопада 2017 р., м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет (співорганізатори).

58. Наукова сесія з нагоди відзначення 90-річчя від дня народження видатного українського вченого-музикознавця і композитора Антона Івановича Мухи та 100-річчя від дня народження відомого українського кінознавця Василя Васильовича Цвіркунова, які свого часу працювали в Інституті - 30 січня 2018 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

59. Міжнародна славістична конференція пам'яті проф. Л.А. Булаховського - 20 квітня 2018 р., м. Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (співорганізатори).

60. Міжнародна наукова конференція «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності» в рамках XVIII Кирило-Мефодіївських читань -11 травня 2018 р., м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова (співорганізатори).

61. Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській - 18 травня 2018 р., м. Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (співорганізатори).

62. Міжнародні наукові конференції до Дня слов'янської писемності і культури «Сто років славістики в Україні: здобутки і перспективи» - 24 травня 2018 р., м. Київ, НБУ ім. В. І. Вернадського (співорганізатори).

63. Круглий стіл «Сучасний стан вітчизняної україністики: здобутки, кризові явища та публікаційні перспективи» - 24 травня 2018 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

64. ІХ Міжнародний конгрес україністів, у рамках якого було проведено 3 конференції, 11 секцій та 12 круглих столів. Пріоритетною темою конференційних засідань Конгресу була тема «Національна Академія Наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи», 25-27 червня 2018 р., м. Київ (Програма ).

65. VІ науково-практична конференція «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини» у рамках ХІ Всеукраїнського історико-культурологічного фестивалю «Мамайfest» - 01 червня 2018 р., м. Кам'янське, історичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Кам'янське відділення Національної асоціації україністів (співорганізатори).

66. Міжнародна нарада з нагоди 100-річчя НАН України - 06 грудня 2018 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

67. Третій Всеукраїнський форум «Кінохвиля» - 19-22 грудня 2018 р., м. Тернопіль (співорганізатори).

68. Круглий стіл «Україна децентралізується: історико-культурна спадщина та цивілізаційний вибір» - 22 січня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

69. Зустріч-презентація з керівництвом та учасниками Київського обласного територіального відділення «Малої академії наук» - 31 січня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

70. Науково-практичний семінар до Міжнародного дня рідної мови «Мово рідна, слово рідне, хто Вас забуває, той у грудях не серденько - тільки камінь має...» - 28 лютого 2019 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського (співорганізатори).

71. Круглий стіл, присвячений 180-річчю з дня народження Павла Чубинського - 28 березня 2019 р., м. Бориспіль, Краєзнавчий музей, (співорганізатори).

72. Міжнародна зустріч з професором кафедри україністики Варшавського університету (Польща), доктором філологічних наук Валентиною Соболь та презентація видання В. Соболь «Ołeksandr Koszyc i jego dziennik «Z pieśnią przez świat» («Олександр Кошиць і його щоденник "З піснею через світ"») - 17 квітня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

73. Міжнародна славістична конференція «ХІХ Міжнародні славістичні читання пам'яті академіка Леоніда Булаховського» - 19 квітня 2019 р., м. Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (співорганізатори).

74. Міжнародна зустріч із дослідником-славістом з Болгарії, директором Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської Академії наук, доктором габілітованим Петко Христовим - 10 травня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

75. Наукова сесія з нагоди 100-річчя з дня народження заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора М.М.Гордійчука - 15 травня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

76. Міжнародна наукова конференція «Наукові школи в гуманітаристиці: критерії, традиції, взаємовпливи» в рамках XIX Кирило-Мефодіївських читань - 15 травня 2019 р., м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, (співорганізатори).

77. Круглий стіл «Соціокультурний вимір децентралізації: старий/новий досвід українських громад» - 16 травня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

78. У рамках ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки (16-18 травня 2019 р.) презентації видань Інституту: «Українська музична енциклопедія» (Т. 5 «П»); «Етнографічний образ сучасної України» (Т. 2, 6, 7, 8, 10); «Народні пісні Вінниччини (з колекцій збирачів фольклору)» (упоряд. та вступ. статті Л.О.Єфремової); Найден О.С. «Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія»; «Євангеліє Бучацьке» (передмова Д.В.Степовика); Костюк Н.О. Українська богослужбова музична культура 1801-1916 рр. (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти); Скляренко Г.Я. «Українські художники : з відлиги до Незалежності»; Летичевська О.М. «Хорове виконавство в оперній виставі: творчість Л.М.Венедиктова»; Сауляк Б.М. «Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля»; Бех М.В. «Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті с. Бехи на Житомирщині кін. XIX - першої пол. XX ст.»; «В зелен-листі червона троянда... Кримськотатарська народна пісня кохання» (поряд., вступ. ст., перекл. О. Гуменюк) - 16 травня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

79. У рамках ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки (16-18 травня 2019 р.) науковий диспут «Скрипка та гармонь - традиція чи імпорт?» - 16 травня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

80. Міжнародна наукова конференція до Дня слов'янської писемності і культури «Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку» - 24 травня 2019 р., м. Київ, НБУВ ім.В.Вернадського, (співорганізатори).

81. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виміри української регіоналістики» - 05 червня 2019 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (співорганізатори).

82. Міжнародна зустріч із професором Н.Кононенко (Канада) та презентація видання Н.Кононенко «Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context» - 13 червня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

83. Міжнародна зустріч зі старшим науковим співробітник сектору «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова, доктором педагогіки Катериною Сергіївною Кожухар - 22 травня 3019 р., м. Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.

84. Міжнародна зустріч з кандидатом філософських наук (PHD) Міхаелем Константиновим (Єрусалим, Ізраїль) та презентація видання М.Константинова «Кіносеміотика Юрія Лотмана» - 17 вересня 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України.

85. XI Міжнародна наукова конференція «Культурна спадщина: дослідження, освоєння, просування» - 29-31 жовтня 2019 р., м. Кишинів, Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови, (партнери).

86. Круглий стіл «Декоративне мистецтво в Україні кінця ХХ - початку ХХІ століття: проблеми збереження національної своєрідності в умовах глобалізації» - 5 листопада 2019 р., м. Київ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України.