imfe.jpg
  English
.
.
.

Основним напрямком міжнародного наукового співробітництва є розробка спільних тем наукових досліджень, реалізація спільних наукових проектів, підготовка узагальнюючих (фундаментальних) видань (участь у наукових конференціях, обмін науковою інформацією та літературою, рецензування наукових праць тощо).

Інститут здійснює міжнародне наукове співробітництво з такими науковими установами: Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН (м. Софія, Болгарія); Хайфський університет (м. Хайфа, Ізраїль); Інститут українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада); Інститут національної історії Академії наук та мистецтв Північної Македонії (м. Скоп'є, Північна Македонія); Інститут фольклору ім. Марка Цепенкова (м. Скоп'є, Північна Македонія); Інститут археології та етнології ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут мистецтвознавства ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут літературних досліджень ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут імені Оскара Кольберга (м. Познань, Польща); Польське народознавче товариство (м. Вроцлав, Польща); Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща); кафедра україністики Варшавського університету (м. Варшава, Польща); кафедра україністики Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща); Природничо-гуманітарний університет імені Я. Длугоша (м. Ченстохов, Польща); Інститут балканознавства Сербської академії наук і мистецтв (м. Белград, Сербія); Міжнародний славістичний центр та філологічний факультет Белградського університету (м. Белград, Сербія); Інститут етнології Словацької академії наук (м. Братислава, Словаччина); Музей української культури (м. Свидник, Словаччина); Інститут фольклористики та етнології (м. Загреб, Хорватія); Інститут етнографічних досліджень УАН (м. Будапешт, Угорщина); Угорське етнографічне товариство (м. Будапешт, Угорщина); Інститут славістики Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина); кафедра етнології та антропології Сегедського університету (м. Сегед, Угорщина); кафедра славістики Віденського університету (м. Відень, Австрія); Слов'янська бібліотека (м. Прага, Чехія); Міжнародна організація з народної творчості IOV (ЮНЕСКО); з комісією з фольклористики Міжнародного комітету славістів.

Із зазначеними установами укладено низку угод про наукове співробітництво та виконання спільних проектів. У рамках міжнародного співробітництва видано матеріали XXXV Міжнародної баладної конференції SIEF (К., 2009); матеріали ХІІІ європейської конференції з народної культури IOV (К., 2017), двотомник вибраних фольклористичних праць Ореста Зілинського (К., 2012), 13 спецвипусків журналу «Народна творчість та етнологія», присвячених французькій, польській, угорській, ізраїльській, японській, македонській, турецькій, румунській, хорватській, сербській та болгарській фольклористиці та етнології, двотомник «Сучасна зарубіжна етнологія» (К., 2012) та інші.

Розширенню міжнародного наукового співробітництва сприятиме організація спільно з Українським комітетом з дослідження та поширення слов'янських культур, а також Українським комітетом славістів та Комісією з дослідження слов'янського фольклору при МКС та проведення на платформі ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України міжнародної наукової конференції «Питання термінології у сучасній славістичній фольклористиці» 19 жовтня 2021 р., що відбулася в режимі онлайн за участю зарубіжних вчених (Польща, Сербія, Білорусь, Словаччина). У роботі конференції також взяли участь доповідачі зі Львова, Одеси, Запоріжжя, Черкас, з цілої низки університетських осередків. На відкритті конференції виступили голова Українського комітету академік Г. Скрипник, віце-президент НАН України академік С. Пирожков, голова УКС академік О. Онищенко. Матеріали міжнародної наукової конференції підготовлено до друку.