imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Шановні колеги!

 

Інститут мистецтвознавства, фольклористика та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України  за участю Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Українського комітету славістів, Українського комітету з вивчення слов'янських культур, Комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів, Комісії  з наукових досліджень країн Центральної та Східної Європи при Міжнародній організації з народної творчості (IOV)  

в межах Днів слов'янської писемності та культури проводить Міжнародну наукову конференцію

«Міжкультурний діалог слов'янських спільнот Центральної і Східної Європи»

 

Для обговорення пропонуються проблеми:

 

Збереження  і вивчення народної культури слов'ян

Сучасні етнокультурні процеси на порубіжжі

Славістична фольклористика: напрямки та перспективи

Етнокультура та національна ідентичність в контексті сучасних євроінтеграційних процесів

 

Під час проведення  конференції відбудеться засідання Українського комітету вивчення слов'янських культур, Комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів  та Комісії  з наукових досліджень країн Центральної та Східної Європи при Міжнародній організації  з народної творчості (IOV)

 

Конференція  відбудеться  24 - 25 травня  2012 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористика та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України  (м. Київ, Грушевського, 4).

 

Робочі мови конференції: українська, інші слов'янські,  англійська.

 

Доповіді буде опубліковано в періодичному науковому щорічнику ІМФЕ НАН України «Слов'янський світ». 

Для участі у конференції необхідно вислати до 15 квітня 2012 року:

заявку для участі у конференції (бланк додається) та тези доповіді  ( до 2000 слів)

 

 на адресу: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. (для Ірини Огієнко) або Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. (Лідія Гайдученко)

 

Оргвнесок - 70 євро для іноземних учасників,  200 гривень - для учасників з України та країн СНД, сплачується при реєстрації. Оргвнесок включає кошти публікації, кави-брейк та культурної програми в м. Києві.

 

Заявка для участі

у Міжнародній науковій конференції

«Міжкультурний діалог слов'янських спільнот Центральної і Східної Європи»

 

Прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса

 

 

 

Місце роботи, службова адреса 

Телефон (службовий/домашній/мобільний), факс,

e-mail

Науковий ступінь, учене звання, посада

Тема доповіді

Необхідність житла на час проведення конференції, кількість днів перебування у Києві

 

 

 

 

 

 

 

Дата «____» _________________ 2012__р.

Підпис ___________________________

 


 

Оформлення матеріалів

 

Обов'язкові вимоги до оформлення статті:

1. Стандарти - кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25 см, поля - 2 см, шрифт - Times New Roman (для анотацій і літератури включно).

2. Обсяг статті - до 12 сторінок (0,5 п. л. - 20 000 знаків).

3. Можливі виділення - напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

4. Мова статті - всі слов'янські, англійська.

5. Наявність повного УДК (у цифровому вигляді, у верхньому лівому кутку)

6. Прізвище, ініціали (напівжирним курсивом), у дужках - місто і країна (курсивом), праворуч, на наступному рядку після УДК.

7. Назва статті (великими літератури, напівжирним шрифтом). За умови наявності підзаголовка - малими літерами у дужках (напівжирний курсив). Відбивка від назви зверху і знизу - один пустий рядок.

8. Анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською, англійською (анотації виділяються курсивом),

ключові слова, включаючи двокрапку, - напівжирним курсивом. Між анотаціями і текстом - пустий рядок. .

9. Максимальний розмір малюнків, графіків, блок-схем, таблиць тощо (на одній сторінці): 119 мм (ширина)х167 мм (висота).

10.  Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно продублювати окремими файлами.

11. Нумерація списків у тексті здійснюється вручну.

12.  Коли згадуються прізвища з ініціалами, оформлюємо так: ініціали без відбитків, відбиток, прізвище.

13. Без автоматичних переносів, примусових переносів, розривів сторінок і додаткових відбитків (між словами може бути тільки ОДИН відбиток).

14. Список літератури має заголовок ЛІТЕРАТУРА (великими літератури, напівжирним). Відбиток  від назви зверху і знизу - один пустий рядок. Нумерація автоматична, кожен новий пункт - з окремого рядка. Бібліографічні джерела подаються у порядку цитування.