Зустріч науковців ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з американськими громадськими діячами та науковцями Айлою Баккалі та Тарасом Левицьким

 

Четвертого серпня поточного року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України відбулася зустріч науковців з американськими громадськими діячами та науковцями Айлою Баккалі та Тарасом Левицьким.

Айла Баккалі багато пише про становище кримських татар в Україні після анексії Криму Росією, активно бореться за визнання міжнародною спільнотою депортації 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Вона представляє Меджліс кримських татар в США, входить до складу виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар та є радником Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй з питань корінних народів. Пані А. Баккалі давно сприяє співпраці кримськотатарських та українських спільнот Америки. Разом з Андрієм Добрянським - представником Українського Конгресового комітету Америки та Майклом Савоком, директором Української національної інформаційної служби (UNIS), нею було ініційоване проведення інформаційно-пропагандистської платформи, присвяченої Україні у Вашингтоні. Меморандум про співпрацю підписали також Ліга українських канадців (LUC) та Канадська асоціація кримських татар (CACT).

Інший поважний гість ІМФЕ та учасник зустрічі Тарас Левицький- доктор мистецтвознавства (PhD), хореограф, відповідальний функціонер української діаспори в США, художник, дизайнер, віце-президент Української Федерації Америки (UFofA). Пан Левицький докладає чимало зусиль для донесення до американських громадян правдивої інформації про військові події в Україні, лобіюванню інтересів України в урядових структурах США. Серед гуманітарних проектів, що запроваджуються Українською Федерації Америки в Україні, - культурно-мистецькі та освітні проекти, надання психологічної та медичної допомоги учасникам військових дій за кошти фонду.

Під час зустрічі обговорювались шляхи пошуку спільних ініціатив та проектів у справі презентації мистецько-культурної спадщини українського та кримськотатарського народів на міжнародному рівні, розробки нових інформаційних, візуальних форм подачі відомостей про сучасне життя в країні для світової спільноти.

Директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАН України Ганна Скрипник ознайомила гостей з поважним науковим доробком колективу установи, зокрема виданнями, що стосувалися кримськотатарської проблематики. Також йшлося про те, наскільки поінформовані американці з ситуацією в Україні, про ймовірне майбутнє Криму і Донбасу, та спільні інтереси у галузі досліджень української та кримськотатарської культур.

Академік Г. Скрипник наголосила на потребі тіснішої співпраці української та кримськотатарської наукової спільноти, на доцільності видання англомовних версій досліджень з проблем кримськотатарської культури вчених ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, актуалізувала необхідність реалізації проектів на подолання існуючих стереотипів у трактуванні минулого України та Криму.

У своєму виступі п. Айла Баккалі зазначила, що проблема кримськотатарського народу у світі добре відома, проте потребує подальшої конкретизації питання його культурної спадщини. В ООН працює форум з питань корінних народів, який є додатковою платформою, де кримські татари можуть інформувати про порушення прав людини в Криму. 144 країни в ООН визнають, що це анексована територія. Тим не менше, є й частина населення, яка вірить російській пропаганді. Кримські татари в Америці разом з українською діаспорою постійно відстоюють думку, що Крим - це Україна.

Учасник зустрічі Тарас Левицький, у свою чергу, запевнив, що українська громада у США намагається не залишатися осторонь процесів, які проходять в Україні, а також активно співпрацює з конгресменами і сенаторами, які не дуже орієнтуються у питаннях Криму та Донбасу. Так прiоритетними напрямами дiяльностi Української Федерацiї Америки є захист українських iнтересiв на державному рiвнi у США, збереження української культурної та iсторичної спадщини, розвиток культурної українсько-американської спiвпрацi, а також медична i психологiчна допомога українським вiйськовим та їхнім сiм'ям.

Учасники зустрічі професори Володимир Сергійчук та Валентина Борисенко наголосили на важливості політичного аспекту розв'язання проблеми Криму, зазначивши, що пріоритетною ідеєю не лише політики української влади, а й просвітницької діяльності української та кримськотатарської інтелігенції є об'єднання зусиль на відновлення територіальної цілісності України як спільної батьківщини обох народів. У цьому контексті теза «Крим - це Україна» - має бути ключовим гаслом усіх міжнародних наукових проектів і форумів.

У виступах науковців-етнологів Галини Бондаренко, Любові Босої йшлося про необхідність продовження досліджень культурно-мистецької спадщини українців та кримських татар, актуалізацію її у річищі творення сучасної моделі культури як засобу самоствердження політичної української нації. У своїх виступах дослідниці зробили акцент на доконечності вивчення адаптаційних механізмів вимушених переселенців з Криму на інших теренах України, з'ясування адекватності організаційних заходів держави на підтримку життєвих потреб та можливості облаштування переміщених осіб.

Насамкінець, було спільно зазначено, що етнічні культури, мистецтво -то доступна мова порозуміння у світі, лише треба повсякчас доносити думку до всіх суспільних верств про їх важливість, сприяти їхньому збереженню, розвитку та дослідженню, і таким чином - захисту та мирного співжиття у суверенній соборній державі.