КРУГЛИЙ СТІЛ

«СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:
СТАРИЙ/НОВИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»

 

Дата і місце проведення: 16 травня 2019 р. о 1200, конференц-зал Інституту мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й поверх, кім. 405).

 

Децентралізація є одним із наріжних каменів процесу сучасного реформування в Україні, її мета - забезпечення повноцінного розвитку громад. Питання ефективного управління, формування кадрового потенціалу, розробки та втілення різноманітних проектів на місцях є основними в процесі творення комфортного середовища проживання та формування активного громадянина.

Утверджена нормативними актами 2014 року децентралізація поступово набирає обертів на всій території України, при цьому втілення реформи виявляє низку нових проблемних аспектів її реалізації. На часі розробка ефективних механізмів популяризації власної культури у різних царинах життєдіяльності громади. Серед них - формування сприятливого освітнього, наукового й культурного простору, удосконалення системи адміністративних послуг у сфері культури, розвиток туристичної галузі на основі місцевої етнокультурної традиції як кожної окремої громади зокрема, так і всього населення України загалом.

 

Роботу круглого столу зосереджено за орієнтовними НАПРЯМАМИ:

• громада як історико-культурний феномен;
• об'єднані територіальні громади: власний національний досвід самоорганізації та ефективного управління;
• освітні та наукові вектори діяльності сучасних громад;
• культурний та туристичний виміри децентралізації;
• життя в громадах: місцевий досвід та дослідницькі практики;
• міжнародний досвід децентралізації та проблеми його впровадження в Україні.
Заохочуються також авторські проекти, пов'язані з тематикою круглого столу.

УМОВИ УЧАСТІ:

Для участі в роботі круглого столу необхідно до 6 травня 2019 р. надіслати заявку (форма подана у додатку інформаційного листа) на електронну скриньку: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.

Тексти доповідей слід подати до 16 травня 2019 р. (обсягом 6-10 сторінок).

Організаційний комітет залишає за собою право відбору заявлених тем і текстів доповідей.

Витрати на проїзд та проживання учасників круглого столу - за рахунок організацій, які їх відряджають.

 

РЕЗУЛЬТАТИ роботи круглого столу планується опублікувати окремим збірником матеріалів.

Вимоги до оформлення: формат - А4, Times New Roman, усі береги - 2 мм, інтервал - 1,5, абзац - 1,25. По правому краю - ім'я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, місто. Через подвійний інтервал - назва доповіді прописними літерами. Обов'язковими є анотації: українською та англійською мовою (розширена). 

Джерела та література подаються окремим нумерованим списком в кінці тексту. Окремим списком необхідно додати транслітеровані назви джерел та літератури.

 

Контактні особи:

Віталій Іванчишен (e-mail: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. ; тел. 097-490-23-62)
Юрченко Віталіна (e-mail: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. ; тел. 068-837-57-88)

 

ДОДАТОК
ЗАЯВКА
учасника круглого столу 
«СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:
СТАРИЙ/НОВИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»
 
 1. Прізвище, ім'я, по батькові                                                       
 2. Місце роботи та посада 
 3. Науковий ступінь, вчене звання 
 4. Контактна інформація (телефон, e-mail) 
 5. Тема доповіді 
 6. Розширена анотація доповіді (1-1,5 тис. зн.) 

 

Завантажити