ПРЕЗЕНТАЦІЯ «КНИГИ ПЕРЕКЛАДІВ ДУМ У КОНТЕКСТІ»: ВІЗИТ ВІДОМОЇ ФОЛЬКЛОРИСТКИ НАТАЛІ КОНОНЕНКО З КАНАДИ ДО ІМФЕ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО

 

«Думи відображають історію
всього народу,
а не видатних особистостей
чи відомих битв»

Наталя Кононенко

13 червня 2019 р. на засіданні Вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) відбулася презентація книги "Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context" («Українська дума та історична пісня: фольклор у контексті») відомої фольклористки, проф. Наталі Кононенко, яка завітала до нас із Канади.

У вступному слові директор ІМФЕ, академік Ганна Аркадіївна Скрипник акцентувала на тому, що для нас великою честю є географія досліджень канадської професорки, адже у коло її наукових зацікавлень входить фольклор українців, які мешкають в Україні (а не лише діаспори).

На початку презентації Наталя Кононенко одразу показала, у чому новизна її книги. Таких головних моментів є два. По-перше, у цьому виданні зроблено англомовні переклади всіх дум (щонайменше по одному варіанту кожної думи), опублікованих Катериною Грушевською. По-друге, подано не просто тексти дум, а думи у контексті (у найширшому розумінні цього слова). Сама ж авторка повсякчас називає свою книгу як «книгу про думи у контексті» або «книгу перекладів дум у контексті».

 

Виступ професора Наталі Кононенко

 

 

Підсумовуючи свій виступ, Наталя Кононенко зазначила, що писала цю книгу для української діаспори англійською мовою, а тепер сподівається, що хтось із українців напише подібну книжку для українців в Україні.

Виступ канадської дослідниці та її «книга перекладів дум у контексті» підштовхнули до роздумів представників різних галузей наук - в обговоренні взяли участь не лише фольклористи, а й етнологи та мистецтвознавці.

Зокрема, старший науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології, доктор мистецтвознавства Лідія Корній помітила, що Наталя Кононенко використовувала для свого дослідження міждисциплінарний підхід і найновішу методологію. У цьому контексті, Лідія Пилипівна поцікавилася в авторки книги, чи відомі її приклади подібного підходу до вивчення дум у діаспорі. Виявилося, що така методологія серед фольклористів тільки починає набирати обертів, а щодо застосування новаторських методів саме до жанру думи, то, як зауважила Наталя Кононенко, на Заході більше приділяють увагу сучасному фольклору. Тому ми можемо зробити висновок, що її дослідження є абсолютно прогресивними.

 

Коментар старшого наукового співробітника ІМФЕ, доктора мистецтвознавства Л.П. Корній

 

Провідний науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, доктор мистецтвознавства Дмитро Степовик підкреслив важливість факту, що наш український героїчний епос став предметом дослідження в англомовному світі. Дмитро Власович також відзначив високий рівень компаративних студій (до прикладу, порівняння Наталею Кононенко українських дум із давньоіндійським епосом - поемами «Махабхарата» і «Рамаяна» та ін.).

 

Коментар провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора мистецтвознавства Д.В. Степовика

 

Завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Леся Вахніна погодилась із попереднім доповідачем, що ця книжка є подарунком не тільки для української діаспори, а й для всіх українців, адже вона є презентацією наших співвітчизників і нашої народної культури в англомовному середовищі. При цьому, Леся Костянтинівна назвала Наталю Кононенко «амбасадором нашого народу», адже остання, мешкаючи за кордоном, своєю діяльністю постійно відстоює інтереси України, зокрема, і нашого Інституту. За прогностичними міркуваннями Лесі Вахніної, представлена книга може мати величезний резонанс у світі.

 

Коментар завідувача відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидата філологічних наук Л.К. Вахніної

 

Фольклористка, кандидат філологічних наук Олеся Бріцина подякувала шановній гості за те, що вона не лише дала відповіді на багато питань, над якими б'ється вітчизняна наука, а й показала шляхи їхніх вирішень на нашому українському матеріалі. Олеся Юріївна відзначила промовистість і глибину другої частини назви книги: «Фольклор у контексті». Наприкінці свого виступу Олеся Бріцина пообіцяла прочитати "Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context" від А до Я, закликаючи всіх присутніх зробити те ж саме, оскільки висновки Наталі Кононенко справді надихають.

 

Коментар кандидата філологічних наук О.Ю. Бріциної

 

Молодший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Тетяна Волковічер виокремила кілька наявних у презентованій книжці моментів, які можна вважати взірцевими для всіх наукових видань: докладний перелік подяк - а це свідчить про прозорість та величезний масив джерельної бази; постійна присутність автора у тексті - авторка ділиться з читачем про всі етапи опрацювання матеріалу та про те, як згодом змінювалися її концепції; універсальність видання - книга може бути корисною як для найменш обізнаної людини (надзвичайно легка мова, пояснення всіх складних моментів), так і для найпотужніших фахівців-фольклористів (органічне поєднання загальновідомих речей із менш відомими фактами, свіжість ідей і практичне застосування їх до такого, здавалося б, уже добре вивченого жанру, як думи).

 

Коментар молодшого наукового співробітника ІМФЕ, кандидата філологічних наук Т.М. Волковічер

 

Науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Юрій Бідношия зосередив увагу на тому, що дослідження Наталі Кононенко є важливими у ракурсі того, що це своєрідний погляд «збоку» на нашу культуру. Юрій Іванович навів цікаві приклади, коли на стику різних мов і культур віддзеркалюються одні й ті самі поняття - у цей момент для нас відкриваються багато речей, які ми раніше могли не помічати чи сприймати як само собою зрозуміле.

 

Коментар наукового співробітника ІМФЕ Ю.І. Бідношиї

 

У заключній частині директор ІМФЕ, академік Ганна Аркадіївна Скрипник наголосила на тому, що силами однієї дослідниці Наталі Кононенко вже зроблено неоціненний внесок в охорону нематеріальної культурної спадщини - а це і польова робота, і розшифровки, й оформлення їх у паперовому / електронному форматі, і, безсумнівно, наукові інтерпретації.

 

Виступ директора ІМФЕ, академіка Г.А. Скрипник

 

Такими ж фундаментальними речами займається і творчий колектив ІМФЕ (приміром, видання десятитомника «Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів» та ін.). З огляду на нашу спільну мету з охорони культурної спадщини, канадську фольклористку Наталю Кононенко було запрошено до подальшої співпраці з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

 

Тетяна Волковічер
молодший науковий співробітник,
кандидат філологічних наук