Презентація книжки
«Ołeksandr Koszyc i jego dziennik "Z pieśnią przez świat"»

 

17 квітня 2019 р. в конференц-залі Інституту мистецтвознавства, фольклористики, та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) відбулася презентація видання польською мовою професора кафедри україністики Варшавського університету, доктора філологічних наук Валентини Соболь «Олександр Кошиць і його щоденник "З піснею через світ"» (автор вступного слова, коментарів та науковий редактор В.Соболь).

 

 

Приурочена до 65-річчя кафедри україністики Варшавського університету, праця є знаковою, оскільки відображає один із найбільш цікавих періодів української історії - національне відродження 1918-1920 років і діяльність яскравого його представника Олександра Кошиця.

Диригент, композитор, письменник, етнолог, співорганізатор Української республіканської капели, майстерним співом якої захоплювалася не тільки Європа, а й Північна та Південна Америка, Олександр Кошиць довів: українська пісня здатна вражати красою, ліричністю, чуттєвістю навіть монархів.

В основу книжки покладено особисті записи й подорожні нотатки музиканта, що з легкої руки Валентини Соболь знайшли свій шлях до польського читача. Дослідниця простежує професійне становлення й творчу еволюцію митця, розмірковує над значенням його літературної та музичної творчості, а також наголошує на спеціальній дипломатичній місії диригента, називаючи його визначним культурним дипломатом України. І знову знаковість... Крізь призму Олександра Кошиця проглядається постать самої дослідниці. Валентина Соболь майже півстоліття працює на ниві наукового поступу, є автором понад трьох сотень літературознавчих розвідок, в тім 12 книжок, активним провідником української культури за кордоном, має чимало учнів і послідовників. Тож видання «Олександр Кошиць і його щоденник "З піснею через світ"» є прагненням науковця заохочувати пізнавати українську культуру та життєвий шлях її представників, серед яких і творчий геній неперевершеного Олександра Кошиця.

 

Виступ професора Варшавського університету, доктора філологічних наук В.Соболь

 

На презентації головувала директор ІМФЕ, академік Ганна Скрипник, яка наголосила на важливості презентованого видання, що сприятиме розвитку українсько-польських культурних взаємин. В обговоренні книжки взяли участь наукові співробітники Інституту - Д. Степовик, Л. Вахніна, А. Калениченко, І. Сікорська та інші.

 

Виступ директора ІМФЕ, академіка Г.А. Скрипник

 

Виступ провідного наукового співробітника ІМФЕ, доктора мистецтвознавства Д.В. Степовика

 

Виступ завідувача відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидата філологічних наук Л.К. Вахніної

 

Представники вищих навчальних закладів України також взяли участь у заході, зокрема завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, доктор філологічних наук Микола Тимошек, відомий діяч руху культурної дипломатії Тіна Пересунько, представники ЗМІ, Богдана Бадрак (канал «Україна»).

 

Виступ професора Київського національного університету культури і мистецтв, доктора філологічних наук Миколи Тимошека

 

Виступ наукової співробітниця Українського центру культурних досліджень при Міністерстві культури України Тіни Пересуненко

 

Виступ кандидата філологічних наук Богдани Бадрак

 

Відділ музикознавства та етномузикології ІМФЕ подарував Валентині Соболь монографію доктора мистецтвознавства Лю Пархоменко та Наталі Калуцької «Олександр Кошиць. Мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя» (К., 2015).

 

 

 

Богдана Бадрак
кандидат філологічних наук

Лариса Вахніна
завідувач відділу української
та зарубіжної фольклористики,
кандидат філологічних наук