НАУКОВА СПІВПРАЦЯ З ВЧЕНИМИ УГОРЩИНИ

 

21 листопада 2019 р. в Інституті етнографічних досліджень Гуманітарного Центру Угорської академії наук відбулася робоча нарада виконавців спільного українсько-угорського проекту між Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) та згаданим Інститутом відповідно до Угоди між НАН України та УАН. На запрошення угорської сторони в ній взяла участь завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна.

Разом з виконавцями проекту від Угорщини: керівником проекту директором Інституту етнографічних досліджень УАН, професором Балож Балогом, науковим співробітником, доктором Аготою Лідією Іштван та науковим співробітником, доктором Каталін Югас було обговорено результати виконання проекту за 2019 р. та подальші плани спільних досліджень українсько-угорського пограниччя, можливості входження угорських вчених до складу редакційної колегії журналу «Народна творчість та етнологія» ІМФЕ та публікація їхніх статей англійською мовою в Україні, а українських вчених в угорських наукових фахових міжнародних виданнях.

 

Директор Інституту етнографічних досліджень УАН, доктор, професор Балаж Балог, науковий співробітник Інституту етнографічних досліджень УАН, доктор Каталін Югас, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна.

 

Науковий співробітник Інституту етнографічних досліджень УАН, доктор Каталін Югас, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна, науковий співробітник Інституту етнографічних досліджень УАН, доктор Агота Лідія Іштван.

 

Було проаналізовано актуальну ситуацію в УАН, де відбуваються кардинальні реорганізаційні зміни, а також домовлено про спільну координацію наукових досліджень у галузі етнології та фольклористики. Директор Інституту етнографічних досліджень УАН професор, доктор Балаж Балог просив передати подяку директору ІМФЕ академіку Ганні Скрипник за лист підтримки його установи угорської академічної науки, який має важливе значення, він сподівається на подальший розвиток українсько-угорської наукової співпраці.

Під час від перебування в Угорщині Л. Вахніна зустрілася також з представниками української діаспори. Вчені НАН України протягом останніх років підтримують зв'язки з Державним самоврядуванням українців Угорщини, яке протягом багатьох років очолював Юрій Кравченко, якого раптово не стало у березні 2019 р. Далі організацію очолювала завідувач кафедри української мови та культури Ніредьгазького університету Вікторія Штефуца. Нещодавно було обрано головою Людмилу Сабо. Співробітники згаданої організації виявили інтерес до спільного українсько-угорського наукового міжакадемічного проекту, який охоплює також вивчення української ідентичності в Угорщині, збереження національних культурних традицій в іноетнічному оточенні. Слід відзначити, що науковці ІМФЕ Леся Мушкетик та Лариса Вахніна брали участь в попередніх заходах товариства, передавали в дар нові видання своїх книжок для бібліотеки.

 

Голова Державного самоврядування українців Угорщини Людмила Сабо, завідувач кафедри української мови та культури Ніредьгазького університету, доктор Вікторія Штефуца, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, кандидат філологічних наук Лариса Вахніна.

 

Самоврядування українців Угорщини надає важливе значення розвитку освітніх та мовних програм, сприяє організації культурних та мистецьких заходів, художніх експозицій, театральних вистав і виступів фольклорних колективів. Цьому сприяє Посольство України в Угорщині, особливо підтримка Надзвичайного та Повноважного Посла Любові Непоп, а також сприяння Угорського парламенту, де представлено також українську меншину. За участю Самоврядування українців Угорщини було проведено нараду «Україністика в угорській вищій школі», яка була присвячена викладанню української мови в Угорщині, на якій виступив директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, академік М.Г. Жулинський. Вікторія Штефуціа, яка очолила нещодавно створену кафедру української мови та культури Ніредьгазького університету висловила інтерес до подальшого наукового співробітництва з ІМФЕ, до залучення наукових співробітників з України як експертів та викладачів. Адже свого часу в цьому університеті викладала відомий угрознавець Леся Мушкетик. Було висловлено також зацікавленість у спільних науковоосвітніх та культурних заходах та обговорено можливості їх реалізації.

 

Лариса Вахніна
завідувач відділу української
та зарубіжної фольклористики,
кандидат філологічних наук