VI Міжнародна наукова конференція
«Мова і культура» - Кутаїсі (Грузія)

 

7-9 травня 2021 р. за підтримки Фонду розвитку гуманітарних і педагогічних наук і Кутаїського державного університету імені Акакія Церетелі проходила чергова, шоста Міжнародна наукова конференція "Мова і культура", добре знана на пострадянському просторі, з року в рік у ній бере участь велика кількість грузинських науковців-гуманітаріїв, а також фахівців з мовознавства, літературознавства, фольклористики та культурології з країн близького зарубіжжя.

Програмою конференції було передбачено роботу таких секцій:
• Граматика - сучасний стан, тенденції розвитку;
• Взаємодія мовних світів;
• Методологічні і гносеологічні проблеми сучасної лінгвістики;
• Функціональне та когнітивне дослідження мовної семантики і граматики;
• Проблеми лексикології;
• Міфологічні та фольклорні мотиви;
• Семіотичні ідеї;
• Мова сучасного мистецтва;
• Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту;
• Міжкультурна комунікація;
• Переклад та міжкультурні комунікації;
• Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії;
• Художня література в контексті культури;
• Теорія і методологія журналістики;
• Методичні аспекти викладання філологічних дисциплін;
• Історія і сучасність.

Робота конференції проходила в онлайн-режимі. Після масштабного пленарного засідання було передбачено роботу секційних засідань. Робота секції "Міфологічні та фольклорні мотиви" виявилась однією з найплідніших, у ній взяло участь близько 35 доповідачів, переважну кількість доповідей було виголошено грузинською мовою, проте у межах секції працював мініблок англомовних доповідачів і науковців, що підготували доповіді російською мовою. Там було проголошено і мою доповідь "Балада й історія: особливості висвітлення історичних подій у народній баладі південних слов'ян", яку грузинська аудиторія сприйняла із великою цікавістю, було чимало схвальних виступів на її підтримку і жваве обговорення. Було запропоновано і надалі продовжувати співпрацю у межах конференції та в інших міжнаціональних культурних проектах.

Робота інших секцій проходила у дружній, приязній атмосфері, було запропоновано для гостей культурну онлайн-програму з метою їхнього ознайомлення із культурою Грузії, зокрема із пам'ятками архітектури і культурним надбанням м. Кутаїсі.

Учасникам конференції було видано сертифікати, що підтверджують участь, на момент відкриття конференції було підготовлено електронну версію збірника наукових праць конференціалів.

 

 


 

ст. наук співр.
відділу української та зарубіжної фольклористики
Мирослава Карацуба