Молоді учені ІМФЕ презентували видання «Етнографічний образ сучасної України» на «Перших карпатських етнологічних читаннях» у м. Івано Франківську

 

27 травня 2021 р. на базі кафедри етнології і археології факультету історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано Франківськ) відбулася всеукраїнська науково практична конференція для молодих учених під назвою «Перші карпатські етнологічні читання». Подія об'єднала на онлайн-платформі Google Meet студентів, магістрантів й аспірантів з вишів Івано Франківська, Львова, Чернівців, Одеси, Запоріжжя та Умані, а також учнів старших класів із закладів освіти Івано Франківської та Хмельницької областей. З вітальними словами під час відкриття конференції виступили проректор з наукової роботи університету проф. С. В. Шарин, голова Оргкомітету, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, відомий етнолог проф. М. В. Кугутяк, завідувач кафедри, знаний археолог Б. П. Томенчук, заступник декана з наукової роботи факультету історії та філософії Одеського національного університету ім. І. Мечникова к. і. н., доцент Н. О. Петрова, а також провідна наукова співробітниця Національного заповідника «Давній Галич», к. і. н. М. Я. Бацвін.

До участі у виступах на пленарній частині зібрання долучилася й ініціативна група молодих науковців ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України у складі Головка Олександра Миколайовича (голови РМВ, м. н. с.), Беха Миколи Васильовича (секретаря РМВ, к. і. н., н. с.), Бех Катерини Миколаївни (ученого секретаря Інституту, к. і. н.) та Сауляка Богдана Михайловича (к. і. н., н. с.). Перед високоповажним науково-викладацьким колективом та зацікавленою молодіжною аудиторією виступили з доповіддю на тему: «Карпатознавча тематика на сторінках багатотомного корпусу експедиційних матеріалів «Етнографічний образ сучасної України». Для унаочнення цікавих експедиційних записів та інформативних світлин, що репрезентують етнокультурну специфіку Закарпатської, Івано Франківської, Львівської та Чернівецької областей, і які вміщені у різних томах видання, нами було створено мультимедійну презентацію, що транслювалася разом із виступом. Основний посил звертали до молоді, агітуючи юних дослідників застосовувати матеріали, набуті колективом ІМФЕ упродовж десятиліть наукових експедицій, посилювати свої дослідження коректними цитуваннями цих унікальних джерел. Наша спільна доповідь закінчилася обговоренням та рефлексіями поважних колег щодо сучасних стратегій дослідження культурної спадщини українців. Зокрема, д. і. н., проф. М. В. Кугутяк виголосив суголосну багатьом ученим думку: «Ми мусимо здійснити етнокультурну інвентаризацію України, по новому перевідкрити для себе і світу кожен її регіон», і у світлі осягнення цієї мети досить високо оцінив представлене видання «Етнографічний образ сучасної України». Схвальні слова підтримки також пролунали від к. і. н., доцента О. Я. Дрогобицької, відомої дослідниці культури галицької інтелігенції.

Рада молодих учених ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України висловлює щиру подяку організаторам «Перших карпатських етнологічних читань» за співпрацю, можливість виступити перед талановитою молоддю та зацікавити їх томами «Етнографічного образу сучасної України», хоче побажати колективу кафедри етнології і археології ПНУ ім. В. Стефаника натхнення, сил та нових ідей для проведення наступної конференції, перетворення її на щорічний майданчик обміну знаннями та досвідом.

 

 

 

 


Олександр Головко,
Голова Ради молодих учених
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України