Магія третього виміру

 

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (НМУНДМ) відбулась надзвичайно успішна презентація книги «Магія третього виміру» знаного львівського вченого, доктора мистецтвознавства, завідувача кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтва (ЛНАМ), академіка Національної академії мистецтв України (НАМУ) п. Ореста Голубця, який перебуває в полі багатолітньої наукової роботи.

Упродовж останніх десятиліть О. Голубець є одним з найбільш активних учасників культуротворчого процесу та наукового дискурсу з проблематики теорії і практики українського декоративного та образотворчого мистецтва.

Особисто я доволі часто посилаюся у своїх публікаціях на розвідки Ореста Михайловича, який завжди проголошує власну позицію стосовно сучасного мистецького процесу. У даному контексті можна згадати його ранні, незмінно актуальні статті про художню кераміку 1980-х рр. в журналі «Декоративное искусство СССР» та декоративного мистецтва 1990-х рр. в журналі «Образотворче мистецтво»; серйозні монографії 2000-х рр. - «Мистецтво ХХ століття: український шлях» (2012), де автор визначив засадничі рухи і напрями в українському професійному мистецтві минулого століття, та «Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова 2 пол. ХХ століття» (2001), де О. Голубець проаналізував західноукраїнське декоративне та образотворче мистецтво в усій повноті та багатоманітності явищ, зокрема окреслив вектори розвитку кераміки, скла, текстилю, дерева тощо.

Важливою для дослідження історії українського мистецтва виявилася і його перша монографія «Львівська кераміка» (1991), де йдеться про головні тенденції в розвитку художньої кераміки як складової української культури 1940-1980-х рр. В усіх цих працях О. Голубець демонструє гнучкість аналітичного мислення у поєднанні з обізнаністю предмета дослідження.

Судячи з доповіді п. Ореста на презентації нової книги в НМУНДМ, йому стало «тісно» в межах лише вітчизняного мистецтва, і він вийшов на новий - найвищий рівень дослідницької культури.

Фокус нового масштабного дослідження автора, присвяченого українській монументальній, станковій, станково-декоративній скульптурній пластиці, передбачав перш за усе ґрунтовне вивчення світової мистецької практики понад сторіччя. І вітчизняне мистецтво автор книги аналізую не автономно, а, так би мовити, «зсередини», «в тілі» - в контексті світового досвіду.

Тобто, завдячуючи цій монографії, в українському мистецтвознавстві вперше відбувається в такому обсязі комплексний панорамний аналіз скульптурної пластики авторства світових і вітчизняних зірок-митців кінця ХІХ - поч. ХХІ ст. І неймовірно цікаво, яке ж місце займають у цій царині українські художники, з точки зору автора монографії? 

Які ж висновки вченого?

Який вердикт виносить автор вітчизняним митцям?

Це залишається інтригою, доки ми не прочитаємо книги.

Немає сумніву, що ця монографія має високу наукову вартість, тому що Орест Михайлович Голубець зазвичай не пише і, тим більш не видає посередніх книжок.

На презентації в НМУНДМ автора підтримали своїми виступами колеги:
доктор мистецтвознавства, декан факультету менеджменту ЛНАМ Ростислав Шмагало; доктор мистецтвознавства, академік НАМУ, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ Тетяна Кара-Васильєва; науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ, заслужений діяч мистецтв України Зоя Чегусова; завідувач відділу художньої кераміки НМУНДМ Ірина Бекетова.

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Науковий співробітник відділу образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ,
заслужений діяч мистецтв України
Зоя Чегусова