ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СПАДЩИНА ЖИТОМИРСЬКИХ КОЛЕГ

 

У лютому 2022 року вийшов у світ «Коростишівський щоденник» професора Житомирського державного університету імені Івана Франка Володимира Єршова. Це - унікальний твір щоденниково-мемуарного жанру, присвячений дуже важливій але, на жаль, втраченій виробничо-практичній формі здобуття освіти студентами-філологами - польовій (фольклорній) практиці. Це, свого роду, рідкісне лонгітюдне дослідження розвитку науково-педагогічного феномену, що функціонував і розвивався впродовж 12 років (1986-1993) на теренах локальної території - Коростишівського району Житомирської області, під час якої було зібрано близько 15000 одиниць різножанрового фольклору, дбайливо систематизованого і впорядкованого професором В. Єршовим.

 

Тогочасна фольклорна практика виявилася доволі парадоксальним педагогічним явищем: у денаціоналізованій радянській системі освіти забезпечувала реалізацію незатребуваного регіонального компонента освіти, а з набуттям Україною незалежності, як не дивно, була припинена. Це робить описаний педагогічний досвід не лише унікальним, але й науково цінним та перспективним з огляду на отриману сучасними університетами автономію, що передбачає право всіх суб'єктів освітнього процесу брати участь у доборі найбільш ефективних форм і методів здобуття освіти.

«Коростишівський щоденник» є також цінним джерелом інформації про численні артефакти, ретельно замальовані й описані самим автором. Деякі з них, як, наприклад, кам'яні хрести, що називають по українських селах «козацькими», становлять непересічний інтерес для історичної та археологічної науки.

Щоденник повертає читача у 1980-ті роки минулого століття. У цей час на філологічному факультеті ЖДПІ ім. І. Франка фольклорна практика була обов'язковим навчальним предметом для студентів першого курсу. Проходила вона на початку липня після літньої екзаменаційної сесії протягом двох тижнів. Для більшості педагогів і студентів це була досить цікава, але обтяжлива форма роботи. Проводити її в польових умовах, тобто безпосередньо в селах, було дуже складно, оскільки це для педагогів передбачало відповідальність не лише за збір фольклорних матеріалів, але й за життя і здоров'я студентів, а для студентів-першокурсників - здатність жити і працювати у незвичних і не дуже комфортних умовах.

Автор «Коростишівського щоденника» у властивій йому натхненній, живописній і доступній формі розкриває процес створення методичної системи розвитку професійної компетентності майбутніх філологів засобами збирання й вивчення фольклору. Попри всі труднощі для більш ніж трьох сотень студентів 1980-х років польова (фольклорна) практика стала філософією єдності життя й навчання. Для вмотивованого читача «Коростишівський щоденник» може стати машиною часу, спроможною занурити у мікрокосм практикантів - польові умови життя, бесіди з селянами, колгоспні роботи,

 традиційні вечірні тусовки, зустрічі практикантів з викладачами інституту, митцями, поетами, представниками місцевого самоврядування, які були частими гостями фольклорних практик, які проводив професор В. Єршов. Ця книга, попри її непересічне науково-методичне значення, є також живою картиною недалекої минувшини з неперевершеним відчуттям смаку і запаху епохи незабутніх фольклорних практик.

Палітурка книги - «Коростишівська мелодія» (2016) - творіння відомого в Україні талановитого коростишівського художника Миколи Оникійчука. Це - художній мікс, мистецький конгломерат архітектурних, історичних, ментальних і міфічних реперів Коростишева, що неймовірно точно передають дух фольклорних експедицій.

17 лютого 2022 р. 26 томів фольклорних матеріалів, зібраних упродовж описаних у «Коростишівському щоденнику» експедицій, було передано до Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України.

Фольклорний архів Володимира Єршова перейшов у розпорядження відділу архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів. Відділом зібрано 65 наукових архівних фондів і колекцій з 24 тисячами одиниць зберігання (близько 1,5 млн. аркушів). У цих фондах зберігаються матеріали Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук (ВУАН), Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка ВУАН, Кабінету музичної етнографії ВУАН, Етнографічного товариства в Києві, Волинського краєзнавчого музею, Інституту українського фольклору АН УРСР, Інституту народної творчості та мистецтв АН УРСР тощо. 

Є також у Відділі й особисті фонди, зокрема В. Гнатюка, Б. Грінченка, М. Лисенка, Д. Яворницького та багатьох інших. У фондах акумульовано унікальні матеріали - документи, листування, наукові праці фольклористів та етнографів, фольклорно-етнографічні матеріали, зібрані науковцями й аматорами-збирачами, особисті й родинні документи фондоутворювачів.

Тепер Відділ матиме ще один фонд - професора Володимира Єршова, який з-поміж його численних нагород і відзнак є також почесним громадянином міста Коростишева Житомирської області (http://surl.li/bemdl). В основі фонду - близько 15000 одиниць різножанрового фольклору, зібраного на теренах рідної Коростишівщини. Серед матеріалів - записи текстів пісень, обрядів, усних розповідей з історії села, місцевих легендарних оповідань, билинок, переказів регіональної бувальщини, тобто всього того, що іноді ще називають документальною прозою або его-документами усної хроніки народного життя. Крім цього, занотовано розповіді про місцеві топоніми, урочища, їх народну етимологію, здійснено локалізацію та опис курганів, кам'яних хрестів, культових споруд, кладовищ та інших артефактів історії, культури та етнографії Коростишівського регіону.

Деяким записам понад тридцять років. Багатьох оповідачів уже немає серед живих. Окремі з описаних артефактів пішли в небуття, поглинуті часом і простором. Однак попри все, професор Володимир Єршов плекає надію, що передача зібраних ним матеріалів до Відділу архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів дасть змогу молодим енергійним фольклористам з інших районів Житомирської області (чи інших областей України) створити частотні таблиці, порівняти їх з «канонічними» тестами, якими умовно можна вважати твори, видані в серії «Українська народна творчість» Інституту

 мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського (Київ, «Наукова думка»), виокремити соціальний простір коростишівця й порівняти його з соціальним простором, наприклад, олевчанина, попільнянця чи любарця. Аналогічні дослідження можна було б провести, порівнюючи коростишівщину (як макрорегіон та презентанта Житомирщини) з аналогічними презентантами Харківщини, Волині, Чернігівщини чи Миколаївщини, виокремлюючи адміністративні, ландшафтні, культурно-історичні, етнографічні особливості. Аналіз матеріалів, на думку професора В. Єршова, дасть змогу позначити певні домінантні фольклорно-міфологічні типи, регіональні артефакти колективної пам'яті коростишівця, виявити його винятковість і відмінність; відтворити модель його соціального простору. Все це може стати можливим лише за умови доступності матеріалів для науковців. Найкраще забезпечити такий доступ зможе зберігання матеріалів у відповідному відділі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України.

Відбулася також зустріч з вченим секретарем Інституту к.і.н. Катериною Бех, під час якої було обговорено перспективи співпраці з Житомирським національним університетом імені Івана Франка. Від імені директора ІМФЕ академік Ганни Скрипник вона висловила щиру подяку за передані матеріали та передала в дар професору Володимиру Єршову одне з видань Інституту.

 

Лариса Вахніна
Людмила Єршова

 

 

Інформація про В.О. Єршова

Володимир Олегович Єршов (нар. 21.02. 1956 р. у м. Еберсвальде, федеральна земля Бранденбург, Німеччина) - доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, проректор ЖДУ з соціально-економічної роботи (2003-2006), з 2012 р.- завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики цього ж університету. Філолог, історик літератури, полоніст, краєзнавець. Лауреат Всеукраїнської Огієнківської премії; Zasłużony dla kultury Polskiej (Заслужений діяч польської культури). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», Відмінник освіти України. 3аслужений професор ЖДУ ім. І. Франка, Заслужений працівник ЖДУ ім. І. Франка. Кращий науковець ЖДУ ім. І. Франка 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 років. Почесний громадянин м. Коростишів Житомирської області. Занесений до «Книги Пошани міста Коростишева». Почесний краєзнавець України. Нагороджений нагрудними знаками м. Житомира «Відзнака» та «За заслуги перед містом» ІІI ступеня; Житомирського державного університету ім. І.Франка «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»; Қазақстан республикасы «Иван Франко атындағы Житомир мемлекеттік университетіне 100 жыл» (Республіка Казахстан), «Подякою» Надзвичайного і Повноважного Посла України в Респуліці Какзахстан за надання сприяння у популяризації української освіти, мови, культурі, традицій на теренах Казахстану.

URL:http://surl.li/bemdl